Inloggen

Audiologische zorg

Wat u vergoed krijgt

Gehoorproblemen ontstaan geleidelijk, bijvoorbeeld door ouderdom. Of plotseling, door bijvoorbeeld ziekte. Als u uw gehoorprobleem als storend ervaart, kan de huisarts of een andere zorgverlener u verwijzen naar een audiologisch centrum.

In een audiologisch centrum werkt een team van specialisten op het gebied van gehoorproblemen en problemen die daarmee samenhangen, zoals spraakproblemen.

De basisverzekering vergoedt audiologische zorg door een audiologisch centrum. Daaronder valt:

  • onderzoek naar uw gehoor
  • advies over het kopen van een hoortoestel
  • voorlichting over het gebruik van uw hoortoestel
  • psychosociale zorg als u die nodig heeft door uw gehoorprobleem
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij taal- en spraakstoornissen voor kinderen

Heeft u hoorapparatuur nodig? Daarvoor geldt de vergoeding Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100%

Bij een audiologisch centrum

Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Deze zorg valt onder de basisverzekering. Daarom geldt het eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar het audiologisch centrum gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, de bedrijfsarts, een jeugdarts, specialist ouderengeneeskunde, kinderarts of KNO-arts.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de audiologische zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.