Inloggen

Zorg op reis: ziekenhuiszorg in België en Duitsland

Wat u vergoed krijgt

Voor specialistische zorg krijgt u van de huisarts een verwijzing naar de medisch specialist (Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, keel-neus-oorarts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-lever-darmarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog) . In Nederland geldt dan de vergoeding Medisch specialist. Bijna altijd vergoedt de basisverzekering die zorg.

Gaat u voor medisch-specialistische zorg naar het buitenland? Dan valt dat onder buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg. De basisverzekering vergoedt dan tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten. Als de zorg in het buitenland duurder is, betaalt u dus een deel zelf.

Heeft u de aanvullende verzekering Zorg op reis of Excellent? Dan geldt in België en Duitsland een ruimere vergoeding. Zorg op reis en Excellent vullen voor zorg door de medisch specialist in een ziekenhuis in België of Duitsland de vergoeding van de basisverzekering aan, tot het wettelijke of marktconforme tarief van het land waar u de zorg krijgt. U hoeft dan niet bij te betalen als de zorg duurder is dan in Nederland.

U moet wel vooraf contact opnemen met de ZorgConsulent. Die begeleidt u bij het kiezen van het ziekenhuis in België of Duitsland.

Zorg op reis en Excellent vergoeden ook ziekenvervoer (Vervoer dat om medische redenen niet met openbaar vervoer kan plaatsvinden. Dit vervoer vindt plaats vanwege medisch onderzoek of medische behandeling) vanaf uw woonadres in Nederland naar het ziekenhuis in België of Duitsland, met taxi, auto (max. € 0,27 per km) of vliegtuig (economy class).

Waar kan ik terecht? Wat zijn de voorwaarden?

Voor zorg in het buitenland gelden dezelfde voorwaarden als voor zorg in Nederland. U vindt de voorwaarden via de vergoeding Medisch specialist.

Dit wordt niet vergoed

  • Chefarzt (Duitsland) en ereloon(supplementen) (België) en kosten die daarmee te maken hebben
  • alternatieve zorg

Andere vergoedingen

Excellent en Zorgplan hebben vergoedingen voor extra luxe en comfort tijdens een ziekenhuisopname en voor extra service voor en na een ziekenhuisopname. Die gelden ook voor België en Duitsland.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten Volgens buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg Bekijk verzekering
Zorg op reis Medisch specialist in ziekenhuis in België of Duitsland 100%, ziekenvervoer Na begeleiding ZorgConsulent Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Medisch specialist in ziekenhuis in België of Duitsland 100%, ziekenvervoer Na begeleiding ZorgConsulent Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Valt zorg in Nederland onder het eigen risico? Dan betaalt u het eigen risico ook als u naar België of Duitsland gaat.
Hoe werkt dat?

De eigen bijdrage

Zou u in Nederland een eigen bijdrage betalen? Dan geldt die ook als u naar België of Duitsland gaat.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf contact opnemen met de ZorgConsulent

Die begeleidt u bij het kiezen van een ziekenhuis.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Zorg op reis

Hierboven staan alleen de belangrijkste voorwaarden. De uitgebreide voorwaarden Zorg op reis bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Zorg op reis is daar namelijk onderdeel van.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Het moet gaan om de zorg zoals medisch specialisten die normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.