Inloggen

Voetzorg bij diabetes

Wat u vergoed krijgt

Als u diabetes (suikerziekte) heeft, zijn uw voeten extra kwetsbaar. Daarom kunt u in dat geval een jaarlijkse voetcontrole laten doen. Uw huisarts onderzoekt dan uw voeten en stelt een zorgprofiel vast. Een podotherapeut kan dit ook doen. 

Het zorgprofiel zegt iets over de kwetsbaarheid van uw voeten. Hoe hoger het profiel, hoe meer zorg u nodig heeft om wondjes of zweren aan uw voeten (diabetische voetulcera) te voorkomen of te behandelen. Er zijn 5 zorgprofielen: 0, 1, 2, 3 en 4.

De basisverzekering vergoedt de jaarlijkse voetcontrole.

Heeft u bij de voetcontrole zorgprofiel 2, 3 of 4 gekregen? Dan vergoedt de basisverzekering ook de volgende voetzorg, om voetulcera te voorkomen of behandelen:

 • uitleg over gezonde leefstijl die voetproblemen voorkomt
 • regelmatig gericht voetonderzoek
 • vaststellen en behandelen van huid- en nagelproblemen, en van afwijkingen van de vorm en stand van uw voeten
 • advies over de juiste schoenen

Wij vergoeden de jaarlijkse voetcontrole en de voetzorg hierboven als huisartsenzorg.

Hier kunt u terecht

 • huisarts, of een verpleegkundige die werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts
 • podotherapeut. Soms besteedt de podotherapeut een deel van de voetzorg uit aan een pedicure (Met aantekening 'Diabetische voet' en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Pedicures. Of: een medisch pedicure ingeschreven in het KwaliteitsRegister Pedicures, het Register Paramedische Voetzorg of het Kwaliteitsregister van Kabiz) . Hij blijft dan eindverantwoordelijk, en de kosten van de pedicure zitten dan in de nota van de podotherapeut

Heeft u zorgprofiel 1? Dan vergoedt de basisverzekering alleen de jaarlijkse voetcontrole. De aanvullende verzekeringen Start en hoger hebben een vergoeding voor podotherapie. En de aanvullende verzekeringen Plus en hoger voor de pedicure. Waar u recht op heeft, staat in die vergoedingen.

Dit wordt niet vergoed

 • voetzorg als u zorgprofiel 0 heeft
 • voetverzorging zoals eelt verwijderen of nagels knippen

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100%

Voetcontrole, bij zorgprofiel 1 en hoger
Voetzorg, bij zorgprofiel 2 of hoger

Bekijk verzekering
Start € 150

Podotherapie bij zorgprofiel 1
Maximaal per kalenderjaar, volgens podotherapie en podologie

Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus € 100 / € 250

Bij zorgprofiel 1:

 • Pedicure € 100
 • Podotherapie € 250

 Maximaal per kalenderjaar, volgens pedicure bij diabetes en reuma en podotherapie en podologie

Bekijk verzekering
Optimaal € 200 / 100%

Bij zorgprofiel 1:

 • Pedicure € 200
 • Podotherapie 100%

Maximaal per kalenderjaar, volgens pedicure bij diabetes en reuma en podotherapie en podologie

Bekijk verzekering
Top 100%

Pedicure en podotherapie bij zorgprofiel 1
Volgens pedicure bij diabetes en reuma en podotherapie en podologie

Bekijk verzekering
Excellent 100%

Pedicure en podotherapie bij zorgprofiel 1
Volgens pedicure bij diabetes en reuma en podotherapie en podologie

Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Deze zorg is huisartsenzorg of valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

De basisverzekering vergoedt alleen de gebruikelijke zorg

Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.