Inloggen

Hulpmiddelen voor voeding

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor voedingssonde en voedingspomp. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

Voeding kan op 3 manieren worden toegediend: via de mond, direct in het maagdarmkanaal of in de bloedbaan. In deze vergoeding gaat het om hulpmiddelen die voeding direct in de maag brengen. Er zijn 2 soorten hulpmiddelen die dat doen: voedingssondes en voedingspompen.

De basisverzekering vergoedt de voedingssonde als deze buiten het ziekenhuis wordt ingebracht en de voedingspomp, beide met toebehoren, als u aan de volgende voorwaarden voldoet.

  • u heeft een aandoening of ziekte aan uw spijsverteringskanaal (maag of darmen), waardoor u geen gewone voeding kunt eten
  • u heeft een voedingssonde of voedingspomp nodig om voldoende voeding binnen te krijgen

Voorbeelden van toebehoren zijn aansluitstukken of aansluitslangen, flessen en infuusstandaarden. Krijgt u voor langere tijd thuis voeding direct via de bloedbaan toegediend? Dan vergoedt de basisverzekering ook de infuuspomp en toebehoren hiervoor. U kunt denken aan steriele handschoenen en spatels.

Bij 'Details per hulpmiddel' staat een lijst van de hulpmiddelen die onder deze omschrijving vallen.

Dit wordt niet vergoed

  • de kosten van vervanging van batterijen of oplaadapparatuur

Andere vergoedingen

Infuuspompen voor voeding in de bloedbaan tijdens opname in het ziekenhuis en voedingssondes (met toebehoren) die in het ziekenhuis worden ingebracht vallen onder de vergoeding Medisch specialist. Dat geldt ook voor infuuspompen als u die voor korte tijd krijgt. Bijvoorbeeld als u wacht op een operatie of palliatieve zorg krijgt.

Bijzondere voeding die u met de voedingssonde of voedingspomp toedient, valt onder de vergoeding Dieetpreparaten.

Eetapparaten vallen onder de vergoeding Hulpmiddelen bij problemen met bewegen.

Hier kunt u terecht

  • alle leveranciers van voedingssondes en voedingspompen

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Eigen risico

U betaalt eigen risico, als u deze hulpmiddelen in eigendom krijgt. U betaalt geen eigen risico, als u deze hulpmiddelen in bruikleen krijgt. Bij 'Details per hulpmiddel' kunt u zien welke hulpmiddelen u in eigendom krijgt en welke in bruikleen.
Hoe werkt dat?

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij 'Details per hulpmiddel' staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

U moet vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden een voedingssonde en voedingspomp alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Details per hulpmiddel

Voedingssonde met toebehoren

Een dun slangetje waarmee sondevoeding kan worden toegediend.

Voor dit hulpmiddel geldt:

  • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
  • u moet vooraf toestemming van ons hebben
  • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Voedingspomp met toebehoren

Hulpmiddel waarmee sondevoeding in de sonde wordt gepompt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

  • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts of dietist
  • u moet vooraf toestemming van ons hebben
  • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Goed om te weten

De officiele vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft de eetapparatuur in artikel 2.6, onderdeel r en 2.24 als hulpmiddelen voor het toedienen van voeding.