Inloggen

Verpleging en verzorging thuis

Wat u vergoed krijgt

Heeft u door uw medische situatie verpleging en/of verzorging thuis nodig? Dan komt de verpleegkundige of verzorgende naar u toe.

Verpleging heeft vaak te maken met medische handelingen, zoals een wond verzorgen of een injectie geven. Maar er valt meer onder. Bijvoorbeeld het in de gaten houden van uw gezondheidstoestand. Of afstemming met andere zorgverleners, zodat u op het juiste moment de juiste zorg krijgt. Verzorging is de hulp bij dagelijkse handelingen zoals douchen en aankleden, en het aantrekken van steunkousen.

De basisverzekering vergoedt verpleging en verzorging thuis. Soms moet u ons wel eerst toestemming vragen.

Een verpleegkundige beoordeelt welke zorg u nodig heeft, en hoe vaak en hoe lang. De verpleegkundige doet dat bij u thuis, waar u bij bent. Dit wordt ook wel de 'indicatiestelling' genoemd. Het kan zijn dat een deel van de zorg die u nodig heeft, niet onder deze vergoeding valt. Als het bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp gaat, dan moet de gemeente dat regelen. De verpleegkundige kijkt ook wat u zelf kunt doen, en waar bijvoorbeeld een partner u mee kan helpen. De verpleegkundige zet de belangrijkste afspraken over hoe de zorg wordt ingevuld samen met u in een zorgplan.

Meestal komt u met de verpleegkundige in contact via de huisarts, of bij ontslag uit het ziekenhuis.

Zorg voor kinderen, en zorg bij dementie of in de laatste levensfase kunnen ook onder deze vergoeding vallen. Dan gelden ook de voorwaarden die hierna staan vermeld.

Verpleging en verzorging voor kinderen jonger dan 18 jaar

Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt deze vergoeding ook. Maar voor hen valt meestal alleen de verpleging onder de basisverzekering. De verzorging valt dan onder de Jeugdwet. De gemeente moet dan de verzorging regelen.

In 3 situaties valt ook de verzorging onder de basisverzekering. Dat is zo als:

  • de verzorging nodig is door een medische aandoening (Bijvoorbeeld: uw kind krijgt beademing, of nierdialyse)
  • er tegelijk verpleging, verzorging en intensieve begeleiding (Bijvoorbeeld: kind en gezin worden begeleid bij het omgaan met kunstmatige beademing) nodig is
  • het gaat om de laatste levensfase, zoals hieronder staat.

Een hbo-gediplomeerd kinderverpleegkundige doet de indicatiestelling voor verpleging en eventueel verzorging. Meestal komt u met de kinderverpleegkundige in contact via de kinderarts die uw kind behandelt.

Gaat uw kind naar een verpleegkundige kinderdagopvang of een verpleegkundig kinderzorghuis? Dan vergoedt de basisverzekering het verblijf en de zorg daar. Dat geldt alleen als uw kind continu toezicht nodig heeft, of als er dag en nacht verpleegkundige zorg in de buurt beschikbaar moet zijn.

Casemanagement bij dementie

Als iemand met dementie verschillende soorten zorg en ondersteuning nodig heeft, dan is er soms ook iemand nodig die dat coördineert: een casemanager. Dit is een vaste contactpersoon, die zorgt dat alle zorg goed op elkaar wordt afgestemd. Casemanagement bij dementie valt ook onder de vergoeding die u nu leest. De verpleegkundige die de indicatiestelling doet, bepaalt of casemanagement nodig is.

Verpleging en verzorging in de laatste levensfase

In de laatste levensfase kan de behoefte aan zorg veranderen. Er is dan bijvoorbeeld extra aandacht voor het wegnemen van pijn. Deze zorg wordt ook wel palliatief terminale zorg genoemd. U kunt die thuis krijgen, maar ook in een hospice of bijna-thuishuis. De verpleegkundige doet de indicatiestelling. Daarnaast moet uw huisarts of medisch specialist, een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten vooraf hebben vastgesteld dat u deze zorg nodig heeft.

Hier kunt u terecht

De indicatiestelling moet worden gedaan door een hbo-gediplomeerd verpleegkundige of een hbo-gediplomeerd kinderverpleegkundige. De zorg wordt geleverd door een verpleegkundige of een verzorgende individuele gezondheidszorg. Of, als het gaat om zorg voor een kind onder de 18, door een kinderverpleegkundige.

Zelf meer regie voeren met een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)?

Uw zorgverlener zorgt ervoor dat u op tijd de juiste zorg krijgt en stuurt de nota rechtstreeks aan ons. Wilt u dit liever zelf regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) bij ons aanvragen. Met een Zvw-pgb maakt u zelf afspraken met zorgverleners. U betaalt de zorgverleners zelf, en u declareert de kosten bij ons.

Andere vergoedingen

  • Is het nodig dat u tijdelijk wordt opgenomen, maar hoeft dat niet in een ziekenhuis? Dan valt dat meestal onder eerstelijns verblijf.
  • Zorg rond de bevalling valt onder zwangerschap en bevalling.
  • Voor kinderen met een lichamelijke handicap, of met meerdere lichamelijke problemen tegelijk en in sommige andere situaties vergoedt de basisverzekering zittend ziekenvervoer van huis naar een zorgverlener en terug.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% Volgens indicatie van hbo-gediplomeerde verpleegkundige
Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Het eigen risico geldt niet voor verpleging en verzorging thuis. Ook niet als u die zorg via een Zvw-pgb vergoed krijgt.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?


Dit moet u zelf doen

Soms moet u ons vooraf toestemming vragen

Staat uw zorgverlener in het overzicht toestemmingsvrije zorgverleners V&V? Dan hebben wij afspraken gemaakt over de zorg en de toestemming daarvoor, en hoeft u niets te doen. Staat uw zorgverlener er niet bij? Dan vergoeden wij de verpleging en verzorging alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Uw zorgbehoefte kan opnieuw beoordeeld worden

U kunt uw zorgbehoefte opnieuw laten beoordelen, door een andere verpleegkundige. De basisverzekering vergoedt de herbeoordeling, maar alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Wij kunnen deze andere verpleegkundige aanwijzen. Twijfelen wij zelf aan de zorgbehoefte die de eerste verpleegkundige heeft vastgesteld? Ook wij kunnen dan uw zorgbehoefte opnieuw laten beoordelen.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de verpleging en verzorging die verpleegkundigen en verzorgenden normaal gesproken verlenen als u (ook) geneeskundige zorg nodig heeft. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.