Inloggen

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

Wat u vergoed krijgt

Goede mondzorg op jonge leeftijd voorkomt problemen later. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan vergoedt de basisverzekering de meest voorkomende tandartsbehandelingen. Dit zijn:

 • controle (preventief tandheelkundig onderzoek), één keer per jaar
 • extra controles als die nodig zijn
 • incidentele consulten
 • verwijderen van tandsteen
 • fluoridebehandeling van het blijvende gebit, 2 keer per jaar
 • extra fluoridebehandelingen als die nodig zijn
 • sealing (aanbrengen van een beschermlaag)
 • behandeling van tandvleesproblemen
 • verdoving
 • wortelkanaalbehandeling
 • vullingen
 • zorg bij klachten aan het kaakgewricht
 • uitneembare prothetische voorzieningen (zoals een plaatje en een kunstgebit)
 • chirurgische tandheelkundige hulp, behalve implantaten
 • röntgenfoto’s, behalve die voor orthodontie
 • kaakoverzichtsfoto, behalve die voor orthodontie

Is het nodig dat u door de kaakchirurg wordt opgenomen? Dan vergoedt de basisverzekering ook de ziekenhuisopname.

De aanvullende verzekering Optimaal en hoger vergoeden tot 18 jaar de algemene tandheelkundige zorg die niet onder de basisverzekering valt. Voor Optimaal is de vergoeding maximaal € 500 per kalenderjaar. Top en Excellent vergoeden de zorg volledig.

Voor tandheelkundige zorg vanaf 18 jaarorthodontie tot 18 jaar, fronttandvervanging en bijzondere tandheelkunde gelden (ook) andere voorwaarden. Daarom staan die apart vermeld.

Hier kunt u terecht

Voor zorg die onder de basisverzekering valt kunt u terecht bij de:

 • tandarts
 • mondhygiënist
 • tandprotheticus
 • kaakchirurg (MKA-chirurg)

Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt kunt u terecht bij de:

 • tandarts
 • tandprotheticus

Dit wordt niet vergoed

De basisverzekering en de aanvullende verzekeringen vergoeden niet:

 • uitwendig bleken van tanden en kiezen
 • gebits- en mondbeschermer
 • niet-restauratief behandelen van het melkgebit

De aanvullende verzekeringen vergoeden niet:

 • algehele anesthesie (volledige narcose)
 • MRA (Dit valt onder de vergoeding hulpmiddelen: MRA) (mandibulair repositie apparaat)

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% Gebruikelijke tandheelkundige zorg
Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding   Bekijk verzekering
Optimaal € 500 Algemene tandheelkundige zorg Bekijk verzekering
Top 100% Algemene tandheelkundige zorg Bekijk verzekering
Excellent 100% Algemene tandheelkundige zorg
Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

Voor de kaakchirurg moet u vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de kaakchirurg gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, tandarts, een medisch specialist of een jeugdarts. Bij Tooltip Title(between the accolades):{acute zorg} Tooltip Content(between the accolades):{Zorg die niet kan worden uitgesteld bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie} is geen verwijzing nodig.

Soms heeft u vooraf toestemming nodig

Dit geldt voor:

 • de 3e en volgende fluoridebehandeling(en) in hetzelfde kalenderjaar
 • een kaakoverzichtsfoto
 • behandelingen bij de kaakchirurg die op de Tooltip Title(between the accolades):{limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie} Tooltip Content(between the accolades):{Een lijst met behandelingen die u alleen vergoed krijgt na toestemming. Hij is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde} staan 
 • zorg onder volledige narcose
 • een kunstgebit dat duurder is dan € 650 (inclusief materiaal- en techniekkosten) per kaak 
 • het vervangen van een kunstgebit dat minder dan 5 jaar oud is
 • een klikgebit, en het repareren of rebasen (opvullen) van een klikgebit
 • zorg in een Centrum voor bijzondere tandheelkunde 

De toestemming vraagt u aan met een gemotiveerde verklaring van uw zorgverlener. Daar moeten een behandelplan en een begroting bij zitten.

Komt de zorgverlener naar u toe? Dan moet u een verklaring van uw arts hebben

Mondzorg krijgt u in de praktijk van de zorgverlener. Mondzorg op andere plaatsen vergoeden wij alleen als u daarvoor een advies van uw arts heeft. Stuur het advies mee met de declaratie. Of bewaar het als de zorgverlener rechtstreeks bij ons declareert.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in dat u geen vergoeding krijgt als een behandeling alleen cosmetisch is, of als u een zorgafspraak niet nakomt ('no show').

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de mondzorg die tandartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.