Inloggen

Tandheelkundige zorg na een ongeval

Wat u vergoed krijgt

Heeft u schade aan uw gebit door een ongeval (Met ongeval bedoelen wij in deze vergoeding: Een onverwacht geweld van buitenaf waardoor u lichamelijk letsel oploopt) ? De basisverzekering, uw aanvullende verzekering of uw Tandfit verzekering vergoedt mogelijk de kosten van de tandarts of de kaakchirurg. Dit hangt af van wélke verzekering u heeft en van uw leeftijd.

Bent u jonger dan 18 jaar?

Dan vergoedt de basisverzekering de meeste tandheelkundige zorg. Dat kan dus ook zorg zijn die u nodig heeft door een ongeval. De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden algemene tandheelkundige zorg die niet onder de basisverzekering valt. Wat u vergoed krijgt staat bij tandheelkundige zorg tot 18 jaar.

Bent u 18 jaar of ouder?

Vanaf 18 jaar valt de meeste ‘gewone’ zorg van de tandarts en de mondhygiënist niet onder de basisverzekering. Alleen voor de kaakchirurg, het kunstgebit en bijzondere tandheelkunde bent u dan standaard verzekerd. De aanvullende verzekeringen Excellent en Tandplus A, B, C, D en Tand Preventief vergoeden algemene tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar wel. In die vergoedingen staat waar u recht op heeft.

Extra dekking na een ongeval

Krijgt u de zorg die u nodig heeft niet (helemaal) vergoed volgens de vergoedingen hierboven? Dan vergoeden Excellent en Tandplus A, B, C, D en Preventief tandheelkundige behandeling die nodig is door een ongeval. Hieronder vallen ook materiaal- en techniekkosten, bijvoorbeeld voor een kroon of een gedeeltelijk kunstgebit. Er geldt een maximale vergoeding per kalenderjaar. Het bedrag staat hieronder.

Het moet gaan om een ongeval dat gebeurde terwijl u 1 van deze 6 verzekeringen had. En u moet de behandeling binnen 1 jaar na het ongeval hebben gekregen.

Hier kunt u terecht

  • tandarts
  • mondhygiënist
  • tandprotheticus

Dit wordt niet vergoed

  • volledige narcose

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Sommige gevallen Volgens tandheelkundige zorg tot 18 jaar, of (vanaf 18 jaar) volgens kaakchirurg, kunstgebit, en bijzondere tandheelkunde Bekijk verzekering
Tandplus A € 2.500 Maximaal, 1 ongeval per kalenderjaar Bekijk verzekering
Tandplus B € 5.000 Maximaal, 1 ongeval per kalenderjaar Bekijk verzekering
Tandplus C € 5.000 Maximaal, 1 ongeval per kalenderjaar Bekijk verzekering
Tandplus D € 5.000 Maximaal, 1 ongeval per kalenderjaar Bekijk verzekering
Tandplus Preventief € 10.000 Maximaal, 1 ongeval per kalenderjaar Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent € 5.000 Maximaal, 1 ongeval per kalenderjaar Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor de zorg die onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico. Voor de zorg die onder de aanvullende verzekering valt, geldt geen eigen risico. 
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet ons vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden tandheelkundige zorg na een ongeval alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Voor spoedeisende zorg kunt u de toestemming ook achteraf aanvragen. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij een schriftelijke toelichting van uw zorgverlener nodig. Daar moeten een behandelplan en een begroting bij zitten.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de tandheelkundige zorg die tandartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.