Inloggen

Psychische zorg bij de huisarts

Wat u vergoed krijgt

Heeft u gezondheidsproblemen? Dan is uw huisarts meestal uw eerste aanspreekpunt. Dat is ook zo bij psychische klachten. 

De huisarts ondersteunt u bij lichte psychische klachten. Bíjvoorbeeld somberheid, rouwverwerking of eenzaamheid. In een huisartsenpraktijk is vaak een praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg (POH-ggz) werkzaam. Deze is opgeleid voor het helpen van mensen met psychische klachten. Hij kan gesprekken met u voeren, maar ook internetprogramma’s inzetten bij de behandeling. Soms krijgt u medicijnen.

De basisverzekering vergoedt psychische zorg door de huisarts of door de POH-ggz voor alle leeftijden.

In  de gesprekken gaat de huisarts of de POH-ggz ook na of hij u wel de juiste zorg kan leveren. Misschien heeft u meer of andere zorg nodig, bijvoorbeeld omdat uw klachten door een psychische stoornis komen. Dan verwijst de huisarts u door, naar de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz. Dan gelden die vergoedingen.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan verwijst de huisarts u naar de jeugd-ggz. Deze zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Uw huisarts weet naar welke zorgverleners hij u kan verwijzen.

Dit wordt niet vergoed

  • bewegingsgerichte therapie
  • anonieme behandeling via internet

Andere vergoedingen

De aanvullende verzekeringen vergoeden ook andere zorg die u misschien kan helpen bij psychische klachten. Bijvoorbeeld preventiecursussen, zoals runningtherapie of een slaapcursus (Start en hoger), en alternatieve geneeswijzen (Start en hoger).

Wilt u stoppen met roken? Ook daarbij kunt u ondersteuning krijgen.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Voor psychische zorg bij de huisarts geldt geen eigen risico.
Ook niet als de POH-ggz deze zorg verleent.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.