Inloggen

Plastische chirurgie

Wat u vergoed krijgt

Bij plastische chirurgie denken veel mensen aan het aanpassen van het uiterlijk om er beter uit te zien. Plastische chirurgie is echter veel meer. Het kan ook gaan om operaties om een aangeboren afwijking te herstellen. Of om het lichaam te herstellen na een ongeluk, zoals bij brandwonden. Ook als er bij een medische behandeling een litteken overblijft waar u last van heeft, kan plastische chirurgie een oplossing zijn.

De basisverzekering vergoedt plastische chirurgie alleen bij:

 1. afwijkingen van het uiterlijk die een aantoonbare lichamelijke functiestoornis (Voorbeeld: U kunt uw hand niet goed dichtdoen, en daardoor moeilijk dingen vastpakken) opleveren 
 2. verminkingen (Een niet-aangeboren ernstige misvorming van een lichaamsdeel, die in het dagelijks leven meteen opvalt. Camoufleren met kleding of make-up is niet mogelijk. Bijvoorbeeld: brandwonden, amputatie) door een ziekte, ongeval of medische behandeling
 3. verlamde of verslapte bovenoogleden als dat uw gezichtsveld ernstig beperkt of als dat komt door een aangeboren afwijking of door een chronische aandoening die al bij uw geboorte aanwezig was
 4. het verwijderen van borstprothesen als dat medisch noodzakelijk is
 5. het plaatsen of vervangen van borstprothesen als uw borst (geheel of gedeeltelijk) geamputeerd is
 6. het plaatsen of vervangen van borstprothesen als bij u als (trans) vrouw het borstweefsel niet ontwikkeld is (agenesie) of ontbreekt (aplasie)
 7. deze aangeboren afwijkingen: een lip-, kaak- en gehemeltespleet, misvorming van botten in het gezicht, goedaardige woekering van bloedvaten of lymfevaten of bindweefsel, een geboortevlek, misvorming van urineweg- en geslachtsorganen
 8. behandeling van primaire geslachtskenmerken bij vastgestelde transseksualiteit

De basisverzekering vergoedt in die gevallen ook verpleging en verzorging, paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen.

Is het nodig dat u wordt opgenomen? Dan vergoedt de basisverzekering de ziekenhuisopname.

De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden bepaalde plastische chirurgie als die niet onder de basisverzekering valt.

Optimaal vergoedt plastische chirurgie bij:

 • correctie van de oorstand bij kinderen tot 18 jaar
 • een aantoonbare lichamelijke functiestoornis, als het gaat om correctie van bovenoogleden of van de buikwand, of om het vervangen van borstprothesen

Top en Excellent vergoeden plastische chirurgie bij:

 • correctie van de oorstand bij kinderen tot 18 jaar
 • een aantoonbare lichamelijke functiestoornis

Hier kunt u terecht

Plastische chirurgie wordt meestal door een plastisch chirurg uitgevoerd. Maar ook een andere medisch specialist (Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, KNO-arts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-lever-darmarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog) , zoals een oogarts of KNO-arts kan plastisch chirurgische operaties uitvoeren.

Deze medisch specialisten werken in het ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC (Net als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor u niet wordt opgenomen) )

Dit wordt niet vergoed

 • plastische chirurgie zonder medische noodzaak
 • wegzuigen van onderhuids vet (liposuctie) van de buik
 • borstvergroting
 • behandelingen tegen snurken door operatie van de huig (uvuloplastiek) 

Meer uitleg over de vergoeding van plastische chirurgie staat u in het document plastische chirurgie.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis In bepaalde gevallen Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal 100%
 • Correctie oorstand tot 18 jaar
 • Bij een aantoonbare lichamelijke functiestoornis:
  correctie bovenoogleden of buikwand, vervanging borstprothesen

 

Bekijk verzekering
Top 100%
 • Correctie oorstand tot 18 jaar
 • Bij een aantoonbare lichamelijke functiestoornis

 

Bekijk verzekering
Excellent 100%
 • Correctie oorstand tot 18 jaar
 • Bij een aantoonbare lichamelijke functiestoornis

 

Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor de zorg die onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico. Voor de zorg die onder de aanvullende verzekering valt, geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de medisch specialist gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, een andere Tooltip Title(between the accolades):{medisch specialist} Tooltip Content(between the accolades):{Een anesthesioloog, cardioloog, chirurg, cardio-thoracaal chirurg, dermatoloog, gynaecoloog, internist, KNO-arts, kinderarts, klinisch geneticus, klinisch geriater, longarts, maag-lever-darmarts, arts-microbioloog, neurochirurg, neuroloog, nucleair geneeskundige, oogarts, orthopedisch chirurg, patholoog, plastisch chirurg, psychiater, radioloog, radiotherapeut, reumatoloog, revalidatiearts, sportarts of uroloog} , een jeugdarts, bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een verpleeghuisarts. Bij Tooltip Title(between the accolades):{acute zorg} Tooltip Content(between the accolades):{Zorg die niet kan worden uitgesteld bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie} is geen verwijzing nodig.

Meestal moet u ons vooraf toestemming vragen

Behandelingen die op de Tooltip Title(between the accolades):{limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg} Tooltip Content(between the accolades):{Een lijst met behandelingen die u alleen vergoed krijgt na toestemming. Hij is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde} staan, vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Ook voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen moet u vooraf toestemming hebben gekregen.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Wachtlijst? Neem contact op met onze ZorgConsulent

U kunt de ZorgConsulent vragen te bemiddelen om uw wachttijd te verkorten. Ook voor andere vormen van zorgbemiddeling kunt u bij onze ZorgConsulent terecht.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.