Inloggen

Persoonsalarmering

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor persoonsalarmering. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

Persoonsalarmering is apparatuur waarmee u in noodsituaties hulp kunt inschakelen als u zelf de telefoon niet kunt bedienen. Deze apparatuur maakt het mogelijk om zelfstandig te blijven wonen als u uzelf in het dagelijks leven goed kunt redden. Maar als gevolg van ziekte of beperking een verhoogd risico loopt om in een noodsituatie terecht te komen. Bijvoorbeeld omdat u een ernstige hartaandoening heeft.

De basisverzekering vergoedt persoonsalarmering als u aan de volgende 5 voorwaarden voldoet.

  • u heeft een lichamelijke beperking
  • u heeft door een ziekte of gebrek een grotere kans dan normaal dat u in een noodsituatie terecht komt
  • in die noodsituatie moet u meteen medische of technische hulp in kunnen roepen om medische complicaties te voorkomen
  • u bent in die noodsituatie niet in staat om zelf een draadloze of mobiele telefoon te bedienen
  • u bent voor een langere periode alleen, waardoor er niemand is die u kan helpen

Apparatuur voor alarmering bestaat uit een basisstation in huis en een draagbare en draadloze noodschakelaar met alarmknop. Daarmee kunt u in een noodsituatie via de alarmknop contact maken met de meldkamer. Zij schakelen dan familie, buren, een mantelzorger of professionele hulpverlener in.

Dit wordt niet vergoed

  • kosten van abonnementen
  • sleutelkluisjes
  • kosten van vervanging van batterijen of oplaadapparatuur
  • bewakingsapparatuur om wiegendood te voorkomen

Andere vergoedingen

De gemeente vergoedt soms persoonsalarmering met een sociale indicatie. Een sociale indicatie betekent dat u zich niet veilig of zeker voelt om alleen te blijven en bang bent om te vallen. Er is dan geen medische reden voor persoonsalarmering.

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan komen de kosten van de alarmering voor rekening van uw zorgaanbieder.

Hier kunt u terecht

  • alle leveranciers van apparatuur voor alarmering

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico, omdat u apparatuur voor alarmering in bruikleen krijgt.
Hoe werkt dat?

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor persoonsalarmering van uw behandelend arts.

U moet vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden persoonsalarmering alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen. Toestemming vraagt u aan met een indicatieformulier. Uw arts vult dat voor u in. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Goed om te weten

De officiële vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft apparatuur voor alarmering in artikel 2.6, onderdeel t en 2.26 als hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering. Hieronder vallen ook daisyspelers.