Inloggen

Pedicure bij diabetes en reuma

Wat u vergoed krijgt

Als u diabetes (diabetes mellitus, suikerziekte) of reuma (reumatoïde artritis) heeft, zijn uw voeten extra kwetsbaar. Goede voetzorg kan dan problemen voorkomen.

Heeft u diabetes, en heeft u bij de jaarlijkse voetcontrole van de huisarts zorgprofiel 2, 3 of 4 gekregen? Dan vergoedt de basisverzekering voetzorg volgens de vergoeding Voetzorg bij diabetes

Als u diabetes heeft en zorgprofiel 1 heeft gekregen, of als u reuma heeft, geldt de vergoeding die u nu leest.

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden dan voetzorg door een pedicure. Orthesen en nagelbeugels die daarbij nodig zijn, vergoeden wij ook.

Plus en Optimaal hebben een maximale vergoeding per kalenderjaar. Top en Excellent vergoeden de zorg volledig.

Hier kunt u terecht

  • pedicure met aantekening 'Diabetische voet'
  • pedicure met aantekening 'Reumatische voet'
  • medisch pedicure

De pedicure moet zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Pedicures. Voor de medisch pedicure mag dat ook het Register Paramedische Voetzorg of het Kwaliteitsregister van Kabiz zijn.

Dit wordt niet vergoed

  • voetverzorging zoals eelt verwijderen of nagels knippen

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Voetzorg bij diabetes Als u zorgprofiel 2 of hoger heeft, volgens voetzorg bij diabetes Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus € 100

Maximaal per kalenderjaar
Bij diabetes (alleen zorgprofiel 1) of reuma

Bekijk verzekering
Optimaal € 200

Maximaal per kalenderjaar
Bij diabetes (alleen zorgprofiel 1) of reuma

Bekijk verzekering
Top 100% Bij diabetes (alleen zorgprofiel 1) of reuma Bekijk verzekering
Excellent 100% Bij diabetes (alleen zorgprofiel 1) of reuma Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Zorg van de pedicure bij diabetes (zorgprofiel 1) en reuma valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen 

Aandoening (en zorgprofiel) moeten op de nota staan

Op de nota van de pedicure moet staan of het om voetzorg bij diabetes of bij reuma gaat. En bij diabetes ook welk zorgprofiel u heeft.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de voetzorg die pedicures normaal gesproken verlenen bij diabetes (zorgprofiel 1) of reuma. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.