Inloggen

Orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen

De vergoeding voor orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen is een onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Onze aanvullende verzekeringen vergoeden maximaal het hierboven genoemde bedrag voor eigen bijdragen. Deze vergoeding is voor alle hulpmiddelen waar een eigen bijdrage voor geldt.

Wat u vergoed krijgt

Orthopedische schoenen zijn speciaal gemaakte of aangepaste schoenen, voor als u geen gewone schoenen (confectie) aan kunt. Hieronder vallen ook semi-orthopedische schoenen. Soms zijn orthopedische schoenen niet nodig, maar is een andere schoenvoorziening voldoende. Dat zijn orthopedische voorzieningen aan gewone schoenen (confectie) en orthopedische binnenschoenen.

Heeft u een ernstige aandoening waardoor u beperkingen heeft met houding en beweging (motorische handicap)? En heeft u orthopedische schoenen of andere schoenvoorzieningen nodig om dit te corrigeren? Dan vergoedt de basisverzekering die schoenen of voorzieningen als u ze altijd nodig heeft. De basisverzekering vergoedt deze schoenen of voorzieningen dus niet als u ze tijdelijk nodig heeft, of alleen bij het sporten.

Dit wordt niet vergoed

 • gewone schoenen (confectie)

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen bij problemen met bewegen. Die vallen onder de volgende vergoedingen.

Hier kunt u terecht

 • alle leveranciers van (semi-) orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% (excl. eigen bijdrage) Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus € 250 Maximaal per kalenderjaar voor eigen bijdragen Bekijk verzekering
Optimaal € 500 Maximaal per kalenderjaar voor eigen bijdragen Bekijk verzekering
Top € 1.000 Maximaal per kalenderjaar voor eigen bijdragen Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Eigen risico

U betaalt eigen risico, omdat u (semi-) orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen in eigendom krijgt.
Hoe werkt dat?

Eigen bijdrage

U betaalt soms een eigen bijdrage. Bij 'Details per hulpmiddel' staat voor welke hulpmiddelen dit geldt.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij 'Details per hulpmiddel' staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

U moet vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden deze hulpmiddelen alleen als u vooraf toestemming heeft gekregen. Bij 'Details per hulpmiddel' staat voor welke hulpmiddelen u toestemming moet vragen.

Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Voor vervanging of aanpassing binnen de gebruikstermijn moet u ons toestemming vragen

Voor sommige hulpmiddelen geldt een gebruikstermijn. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat voor welke hulpmiddelen een gebruikstermijn geldt. Wilt u uw hulpmiddel vervangen of laten aanpassen voor de gebruikstermijn om is? Dan vergoeden wij dit alleen als uw oude hulpmiddel niet meer goed werkt. U moet daarvoor wel vooraf toestemming van ons hebben. 

Details per hulpmiddel

(Semi-) orthopedische schoenen

Aangepaste schoenen als u door problemen met bewegen geen gewone schoenen kunt dragen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • u betaalt een eigen bijdrage van € 131 per paar. Bent u jonger dan 16 jaar dan is uw eigen bijdrage € 65,50 per paar
 • de gebruikstermijn is 18 maanden. Bent u jonger dan 16 jaar dan is de gebruikstermijn 6 maanden

Wisselpaar (semi-) orthopedische schoenen

Reservepaar (semi-) orthopedische schoenen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • u betaalt een eigen bijdrage van € 131 per paar. Bent u jonger dan 16 jaar dan is uw eigen bijdrage € 65,50 per paar
 • de gebruikstermijn is 18 maanden. Bent u jonger dan 16 jaar dan is de gebruikstermijn 6 maanden
 • u kunt een wisselpaar aanvragen als u uw 1e paar (semi-) orthopedische schoenen 3 maanden heeft

Orthopedische binnenschoenen

Orthopedische voorziening die wordt gedragen in een gewone schoen (confectie).

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Orthopedische voorziening aan confectieschoenen

Orthopedische aanpassing aan uw gewone schoenen (confectie).

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • u krijgt maximaal 4 keer per jaar vergoeding hiervoor

Goed om te weten

De officiële vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft orthopedische schoenen in artikel 2.6, onderdeel e en 2.12 als uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem. Hieronder vallen ook hulpmiddelen bij beperkingen met bewegen, en tijdelijke transferhulpmiddelen, orthesen, daisyspelers en de hulphond (ADL-hond) als deze bedoeld zijn voor problemen met bewegen.