Inloggen

In-vitrofertilisatie (ivf)

Wat u vergoed krijgt 

Als zwanger worden lange tijd niet lukt, kan de huisarts u uiteindelijk doorverwijzen voor ivf of een andere vruchtbaarheidsbehandeling. Bij in-vitrofertilisatie (ivf) vindt de bevruchting buiten het lichaam plaats. Als bij ivf een zaadcel in de eicel wordt geïnjecteerd, spreken we van een icsi-behandeling. Wij vergoeden ivf en icsi (Intracytoplasmatische sperma-injectie) , als u een medische indicatie heeft voor deze zorg.

Voor elke keer dat u zwanger wilt worden, vergoedt de basisverzekering de 1e, 2e en 3e poging ivf of icsi. De aanvullende verzekeringen Top en Excellent vergoeden de 4e en volgende pogingen ivf of icsi.

Een ivf- of icsi-poging bestaat uit 4 fases:

  • fase 1: de hormonale behandeling voor eicelrijping
  • fase 2: het weghalen van rijpe eicellen bij de vrouw (follikelpunctie)
  • fase 3: de laboratoriumfase, waarin de eicellen worden bevrucht met zaadcellen en uitgroeien tot een embryo
  • fase 4: het 1 of meer keer terugplaatsen van 1 of 2 embryo's in de baarmoeder

Als fase 2 succesvol is, telt de behandeling mee als poging. 

Als er dan geen doorgaande zwangerschap tot stand komt, dan is de poging mislukt. Besluit u tot een nieuwe behandeling en start u dan weer met fase 1 of 2, dan telt dit als een nieuwe poging. Zijn er ingevroren embryo's over uit een eerdere fase van de poging? Dan valt de terugplaatsing daarvan onder dezelfde poging, zolang er geen sprake is van een doorgaande zwangerschap.

Als er wél een doorgaande zwangerschap tot stand komt, dan begint het tellen van de pogingen opnieuw. Dan geldt een volgende behandeling als een nieuwe 1e poging.

We spreken van een doorgaande zwangerschap als het embryo leeft:

  • 12 weken na de laatste menstruatie als u spontaan zwanger werd
  • 10 weken na het moment van de follikelpunctie
  • 9 weken en 3 dagen bij implantatie van een ingevroren embryo

Er gelden leeftijdsgrenzen voor deze vergoeding. U moet bij de start van een poging jonger zijn dan 43 jaar. Een nieuwe poging na uw 43e verjaardag wordt dus niet meer vergoed. En als u bij de start van de 1e of 2e poging jonger bent dan 38 jaar, dan vergoedt de basisverzekering alleen als er niet meer dan 1 embryo per keer wordt teruggeplaatst.

Hier kunt u terecht

U wordt voor de ivf- of icsi-behandeling verwezen naar een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (Net als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor u niet wordt opgenomen) (vruchtbaarheidskliniek).

Wilt u in het buitenland behandeld worden? Dan wordt de zorg mogelijk niet volledig vergoed. Om vooraf zekerheid te krijgen over de vergoeding, adviseren wij u om altijd vooraf toestemming te vragen. Bij Zorg op reis moet u vooraf contact opnemen met de ZorgConsulent.

Dit wordt niet vergoed

  • technieken waarvan de effectiviteit niet wetenschappelijk is bewezen, zoals assisted hatching, in vitro maturatie en ivf in de gemodificeerde natuurlijke cyclus (MNC)
  • kosten van eiceldonatie

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 3 pogingen, tot doorgaande zwangerschap

Tot 43 jaar

Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Extra pogingen 4e en volgende pogingen, tot 43 jaar Bekijk verzekering
Excellent Extra pogingen

4e en volgende pogingen, tot 43 jaar

Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

De 1e, 2e en 3e poging ivf vallen onder de basisverzekering. Daarvoor geldt het eigen risico. De 4e en volgende pogingen vallen onder de aanvullende verzekering. Daarvoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de medisch specialist gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts of een andere medisch specialist.

Voor een 4e of volgende poging moet u ons vooraf toestemming vragen

Top en Excellent vergoeden een 4e of volgende poging alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Geneesmiddelen zitten in de kosten van het ziekenhuis

U haalt ze dus niet zelf bij uw eigen apotheek en betaalt ze niet apart.

We kijken naar de Hunault-score

De zwangerschapskans is sterk afhankelijk van de leeftijd van de vrouw en de kwaliteit van het sperma. De Hunault-score geeft een indicatie van de zwangerschapskans. Wijst de score op een goede kans om op natuurlijke wijze zwanger te worden? Dan vergoedt de basisverzekering ivf alleen als zwanger worden lange tijd niet lukt.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.