Inloggen

Hulpmiddelen bij vaatproblemen

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij vaatproblemen. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

Uw slagaders en aders zorgen voor transport van het bloed door uw lichaam. Slagaders brengen zuurstofrijk bloed van het hart naar alle organen en weefsels. Aders brengen het bloed met afvalstoffen terug naar het hart. Lymfevaten zorgen voor transport van lymfevocht van organen naar lymfeklieren. Zo worden afvalstoffen van weefsels afgevoerd die niet in het bloed mogen komen.

Soms doen aders en lymfevaten hun werk niet goed en heeft u daarom een hulpmiddel nodig. De basisverzekering vergoedt deze hulpmiddelen als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • de aders of lymfevaten kunnen niet goed meer zorgen voor het transport van bloed of lymfevocht
  • u heeft langdurig een hulpmiddel nodig om dit te compenseren

Bij 'Details per hulpmiddel' staat een lijst van de hulpmiddelen die onder deze omschrijving vallen.

Andere vergoedingen

Ook steunkousen en eenvoudige aantrek- en uittrekhulpen kunnen helpen bij vaatproblemen. Die vallen onder de vergoeding Steunkousen.

Hier kunt u terecht

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Eigen risico

U betaalt eigen risico, als u deze hulpmiddelen in eigendom krijgt. U betaalt geen eigen risico, als u deze hulpmiddelen in bruikleen krijgt. Bij 'Details per hulpmiddel' staat welke hulpmiddelen u in eigendom krijgt en welke in bruikleen.
Hoe werkt dat?

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

U moet vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden deze hulpmiddelen alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Details per hulpmiddel

Ortho-mate

Elektrisch hulpmiddel dat u helpt om uw elastische kousen zelfstandig uit te trekken.

Voor dit hulpmiddel geldt:

  • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
  • u moet vooraf toestemming van ons hebben
  • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Compressie-apparatuur

Hulpmiddel voor behandeling van lymfe-oedeem.

Voor dit hulpmiddel geldt:

  • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts en een rapportage met behandelplan van de fysiotherapeut
  • u moet vooraf toestemming van ons hebben
  • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Goed om te weten

De officiële vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft de hulpmiddelen bij vaatproblemen in artikel 2.6, onderdeel m als uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe. Hieronder vallen ook steunkousen.