Inloggen

Hulpmiddelen bij problemen met ademhalen

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij problemen met ademhalen. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

Er zijn verschillende hulpmiddelen die kunnen helpen als u niet goed kunt ademen. Bijvoorbeeld voorzetkamers voor medicijnen die u moet inademen, of apparatuur die slijm wegzuigt zodat uw luchtwegen vrij blijven. De basisverzekering vergoedt uitwendige hulpmiddelen die problemen met ademhalen helemaal of voor een deel verhelpen.

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat een lijst van de hulpmiddelen die onder deze omschrijving vallen. 

De basisverzekering vergoedt ook stoffen die u met deze hulpmiddelen krijgt toegediend. Met stoffen bedoelen wij zuurstof of andere stoffen met een certificaat volgens de Wet op de medische hulpmiddelen. Deze moeten bedoeld zijn om te helpen met ademen.

Dit wordt niet vergoed

 • hulpmiddelen voor chronische ondersteuning van de ademhaling

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen bij problemen met ademhalen. Die vallen onder de volgende vergoedingen.

Apparatuur voor mechanische beademing (als u niet zelfstandig kunt ademen) valt onder de vergoeding Mechanische beademing.

Hier kunt u terecht

 • alle leveranciers van hulpmiddelen voor problemen met ademhalen

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Eigen risico

U betaalt eigen risico, als u deze hulpmiddelen in eigendom krijgt. U betaalt geen eigen risico, als u deze hulpmiddelen in bruikleen krijgt. Bij ‘Details per hulpmiddel’ kunt u zien welke hulpmiddelen u in eigendom krijgt, en welke in bruikleen.
Hoe werkt dat?

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

U moet soms vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden deze hulpmiddelen soms alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat voor welke hulpmiddelen u toestemming moet vragen. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Details per hulpmiddel

Voorzetkamers met toebehoren 

Hulpmiddel om medicijnen in te ademen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts of longverpleegkundige
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Vernevelaars met toebehoren

Hulpmiddel om medicijnen via verneveling in te ademen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts of longverpleegkundige
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk

Hulpmiddel dat helpt bij het ophoesten van slijm.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de longarts of kinderarts
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Slijmuitzuigapparatuur

Hulpmiddel voor het verwijderen van slijm uit de mond of keel.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt 

Tracheacanule met stomabeschermer

Buisje dat de luchtpijp verbindt met de buitenlucht. De stomabeschermer zorgt ervoor dat de luchtpijp minder snel uitdroogt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Longvibrator

Hulpmiddel om slijm in de longen los te maken.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Goed om te weten

De officiële vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft hulpmiddelen bij problemen met ademhalen in artikel 2.6, onderdeel b en 2.9 als uitwendig hulpmiddel voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel. Hieronder vallen ook CPAP-apparatuur, MRA en zuurstofapparatuur.