Inloggen

Allergeenvrije schoenen en hielbeschermers

De vergoeding voor hulpmiddelen bij huidproblemen is een onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij huidproblemen. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Onze aanvullende verzekeringen vergoeden maximaal het hierboven genoemde bedrag voor eigen bijdragen. Deze vergoeding is voor alle hulpmiddelen waar een eigen bijdrage voor geldt.

Wat u vergoed krijgt

Soms heeft u huidproblemen en heeft uw huid ondersteuning nodig. In deze vergoeding staat wanneer u recht heeft op op maat gemaakte allergeenvrije schoenen en hielbeschermers tegen doorliggen.

De basisverzekering vergoedt deze hulpmiddelen alleen bij 1 van de volgende aandoeningen.

 • een complexe wond, of een hoog risico daarop
 • een chronische huidaandoening
 • ernstige littekens als u daardoor een aantoonbare lichamelijke stoornis heeft of verminkt bent

Een complexe wond is een wond die niet goed geneest door een ziekte of aandoening. Daarbij kan ook het volgende meespelen:

 • u kunt door sociale omstandigheden de wond niet goed verzorgen
 • uw zorgverlener heeft niet genoeg kennis of vaardigheden om de wond goed te verzorgen
 • uw zorginstelling doet niet genoeg aan wondverzorging waardoor uw wond niet goed verzorgd wordt

Wij vergoeden op maat gemaakte allergeenvrije schoenen als u in redelijkheid niet kunt volstaan met gewone allergeenvrije schoenen (confectie).

Dit wordt niet vergoed

 • gewone allergeenvrije schoenen (confectie)
 • zelfzorgmiddelen
 • smeerbare middelen, tenzij deze voor een complexe wond of ernstig litteken gebruikt worden

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen bij huidproblemen. Die vallen onder de volgende vergoedingen.

Hier kunt u terecht

 • alle leveranciers van deze hulpmiddelen

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% (excl. eigen bijdrage) Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus € 250 Maximaal per kalenderjaar voor eigen bijdragen Bekijk verzekering
Optimaal € 500 Maximaal per kalenderjaar voor eigen bijdragen Bekijk verzekering
Top € 1.000 Maximaal per kalenderjaar voor eigen bijdragen Bekijk verzekering
Excellent 100% Van eigen bijdragen Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Eigen risico

U betaalt eigen risico, omdat u deze hulpmiddelen in eigendom krijgt.
Hoe werkt dat?

Eigen bijdrage

U betaalt soms een eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat voor welke hulpmiddelen dat geldt.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

U moet vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden deze hulpmiddelen alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat voor welke hulpmiddelen u toestemming moet vragen. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Voor vervanging of aanpassing binnen de gebruikstermijn moet u ons toestemming vragen

Voor sommige hulpmiddelen geldt een gebruikstermijn. Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat voor welke hulpmiddelen een gebruikstermijn geldt. Wilt u uw hulpmiddel vervangen of laten aanpassen voor de gebruikstermijn om is? Dan vergoeden wij dit alleen als uw oude hulpmiddel niet meer goed werkt. U moet daarvoor wel vooraf toestemming van ons hebben.

Details per hulpmiddel

Op maat gemaakte allergeenvrije schoenen

Speciaal voor u gemaakte schoenen als u een allergie heeft voor bepaalde stoffen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de dermatoloog
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • u betaalt een eigen bijdrage van € 131 per paar. Bent u jonger dan 16 jaar dan is uw eigen bijdrage € 65,50 per paar
 • de gebruikstermijn is 18 maanden. Bent u jonger dan 16 jaar dan is de gebruikstermijn 6 maanden

Wisselpaar allergeenvrije schoenen

Reserve paar allergeenvrije schoenen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de dermatoloog
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • u betaalt een eigen bijdrage van € 131 per paar. Bent u jonger dan 16 jaar dan is uw eigen bijdrage € 65,50 per paar
 • de gebruikstermijn is 18 maanden. Bent u jonger dan 16 jaar dan is de gebruikstermijn 6 maanden

Hielbeschermers tegen doorliggen

Hielbeschermer ter behandeling of preventie van decubitus.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts of wondverpleegkundige
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Goed om te weten

De officiële vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft hulpmiddelen bij huidproblemen in artikel 2.6, onderdeel k en 2.18 als hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid. Hieronder vallen ook verbandmiddelen en verbandschoenen.