Inloggen

Houding, bewegen en sport

Wat u vergoed krijgt

Heeft u lichamelijke klachten bij het bewegen, of door uw houding? Dan kunt u terecht bij de fysiotherapeut of de oefentherapeut. Die zorg kan onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering vallen.

Wilt u een andere therapie? Of heeft u een gezondheidsvraag die met sporten te maken heeft? De aanvullende verzekeringen vergoeden ook consulten en behandelingen door andere therapeuten, of een sportarts. Daarvoor geldt de vergoeding hieronder.

Sportarts

De aanvullende verzekeringen Start en hoger vergoeden de volgende zorg door een sportarts (Voor duikkeuring mag dit ook een gecertificeerde duikerarts zijn) :

  • sportmedisch onderzoek
  • sportmedisch- en inspanningsadvies
  • sportmedische begeleiding
  • preventief medisch onderzoek
  • sportkeuring

Chiropractie, osteopathie en manuele therapie

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden daarnaast nog:

  • chiropractie
  • osteopathie
  • manuele therapie E.S. (eggshell)

Er geldt een maximale vergoeding per kalenderjaar voor de sportarts, chiropractie, osteopathie en manuele therapie E.S. samen. Die staat hieronder.

Hier kunt u terecht

Dit wordt niet vergoed

  • onderzoek en keuring voor of via uw werkgever of sportvereniging

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Geen vergoeding Bekijk verzekering
Start € 100, alleen sportarts Maximaal per kalenderjaar Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus € 500 voor sportarts, chiropractie, osteopathie en manuele therapie E.S. samen Maximaal per kalenderjaar Bekijk verzekering
Optimaal € 750 voor sportarts, chiropractie, osteopathie en manuele therapie E.S. samen Maximaal per kalenderjaar Bekijk verzekering
Top € 1.000 voor sportarts, chiropractie, osteopathie en manuele therapie E.S. en samen Maximaal per kalenderjaar Bekijk verzekering
Excellent € 1.500 voor sportarts, chiropractie, osteopathie en manuele therapie E.S. samen Maximaal per kalenderjaar Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Deze zorg valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Soms valt de sportarts onder de basisverzekering

De medisch specialist. U heeft dan vooraf een verwijzing van de huisarts nodig.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die een sport(keurings)arts, chiropractor, osteopaat of manueel therapeut E.S. normaal gesproken als beweegzorg verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.