Inloggen

Generalistische basis-ggz

Wat u vergoed krijgt

Bij psychische problemen is uw huisarts of bedrijfsarts het eerste aanspreekpunt. Als die een psychische stoornis vermoedt, verwijst hij u door voor generalistische basis-ggz. Of bij ernstige klachten, voor gespecialiseerde ggz.

De vergoeding die u nu leest, gaat over generalistische basis-ggz. De behandeling bestaat meestal uit gesprekken, met bijvoorbeeld een gezondheidszorgpsycholoog (Ook gz-psycholoog) of psychotherapeut. Ook een internetbehandeling is mogelijk.

U krijgt altijd een regiebehandelaar. Die is voor u (en uw naasten) het eerste aanspreekpunt. De regiebehandelaar stelt een diagnose, maakt samen met u een behandelplan, en behandelt u. Hij kan daarnaast andere behandelaars inzetten. Uw regiebehandelaar zorgt dan voor een goede samenwerking en afstemming. Hij beheert ook uw dossier. Wie regiebehandelaar mogen zijn, staat hieronder bij 'Hier kunt u terecht'.

De basisverzekering vergoedt generalistische basis-ggz vanaf 18 jaar, als er een vermoeden is dat u een psychische stoornis heeft of als zo'n stoornis al is vastgesteld. De basisverzekering vergoedt niet: behandeling van aanpassingsstoornissen (Daarvan is sprake als iemand moeite heeft om zich op emotioneel gebied aan te passen aan een veranderde situatie, bijvoorbeeld na een overlijden of echtscheiding) .

De aanvullende verzekeringen Student, Optimaal, Top en Excellent vergoeden de behandeling van werk- of relatieproblemen en aanpassingsstoornissen, voor alle leeftijden, tot een maximumbedrag per kalenderjaar.

Hier kunt u terecht

Valt de zorg onder de basisverzekering? Dan kunt u terecht bij een

 • zelfstandige zorgverlener met nummer 1, 2, 3 of 4 hieronder
 • ggz-instelling, bij een regiebehandelaar met nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 hieronder

Valt de zorg onder de aanvullende verzekering? Dan kunt u terecht bij

 • zorgverleners met nummer 1, 2, 3, 8 of 9 hieronder
 1. gezondheidszorgpsycholoog (Ook: gz-psycholoog)
 2. klinisch psycholoog
 3. psychotherapeut
 4. klinisch neuropsycholoog
 5. verpleegkundig specialist ggz
 6. bij dementie: specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater
 7. bij verslaving of gokproblematiek: verslavingsarts
 8. kinder- of jeugdpsycholoog, geregistreerd bij NIP of SKJ
 9. orthopedagoog-generalist, geregistreerd bij NVO of SKJ

Overgangsregeling 18-jarigen

Ggz tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Die kent andere regiebehandelaars dan de basisverzekering. Als het nodig is dat een behandeling ook na de 18e verjaardag nog doorloopt bij de 'oude' regiebehandelaar (een kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog-generalist) dan vergoeden wij dat, voor maximaal 12 maanden. Langer mag niet van de overheid. In die tijd kan de behandeling afgerond worden, of overgedragen naar een basisverzekering-regiebehandelaar.

Dit wordt niet vergoed

Andere vergoedingen

Soms kan de huisarts u zelf helpen. Dat valt onder psychische zorg bij de huisarts.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% Bij (vermoeden van) psychische stoornis
Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student € 400 Maximaal per kalenderjaar
Bij aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblemen
Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal € 500

Maximaal per kalenderjaar
Bij aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblemen

Bekijk verzekering
Top € 1.000

Maximaal per kalenderjaar
Bij aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblemen

Bekijk verzekering
Excellent € 1.500 Maximaal per kalenderjaar
Bij aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblemen
Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor de zorg die onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico. Voor de zorg die onder de aanvullende verzekering valt, geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de zorgverlener gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts of de bedrijfsarts. Als het gaat om een aanpassingsstoornis (alleen de aanvullende verzekering) mag de verwijzing ook van een jeugdarts komen. Bij acute zorg is geen verwijzing nodig.

Als u onder behandeling bent in de gespecialiseerde ggz, dan kan uw regiebehandelaar u ook verwijzen naar de generalistische basis-ggz. U hoeft dan niet eerst langs de huisarts.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Een psychische stoornis volgens de DSM

Ggz valt onder de basisverzekering, maar alleen als u een psychische stoornis heeft, of uw zorgverlener dat vermoedt. Alle psychische stoornissen staan in de 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders', DSM. Dit is een internationale standaard voor de indeling van psychische stoornissen. DSM-5 is de nu gebruikte versie.

Uw zorgverlener moet een kwaliteitsstatuut hebben

Daar staat in aan welke kwaliteitseisen de zorgverlener voldoet, en hoe de zorg er is geregeld. U vindt het kwaliteitsstatuut op de website van de zorgverlener.

Wachtlijst? Neem contact op met de ZorgConsulent

U kunt de ZorgConsulent vragen te bemiddelen om uw wachttijd te verkorten. Ook voor andere vormen van zorgbemiddeling kunt u bij de ZorgConsulent terecht.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de generalistische basis-ggz die klinisch psychologen normaal gesproken verlenen en waarvan de effectiviteit is bewezen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.