Inloggen

Geneesmiddelen basisverzekering

Wat u vergoed krijgt

De basisverzekering vergoedt op recept geleverde geneesmiddelen en de diensten van de apotheek die daarbij horen. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Hieronder zetten we alles op een rij.

De basisverzekering vergoedt de volgende geneesmiddelen:

  1. De door de overheid aangewezen geneesmiddelen die in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering staan. Bijna alle in Nederland gangbare geneesmiddelen vallen hier onder. 
  2. Geneesmiddelen die de apotheek op kleine schaal zelf maakt ('magistrale bereidingen') of laat maken ('doorgeleverde bereidingen'). Het mag niet gaan om een geneesmiddel dat (bijna) hetzelfde is als een geneesmiddel dat volgens 1 niet wordt vergoed.
  3. Geneesmiddelen zonder handelsvergunning in Nederland, die met toestemming van de overheid in Nederland worden gemaakt of uit het buitenland worden gehaald.
  4. Bij een tijdelijk tekort aan een geneesmiddel van nummer 1: een vervangend geneesmiddel uit het buitenland.

De vergoedingen bij 2, 3 en 4 gelden alleen voor rationele farmacotherapie. Dat betekent dat het middel op basis van wetenschappelijk onderzoek als werkzaam geldt, en dat het ook doelmatig is. Hoe dat zit bij doorgeleverde bereidingen staat in doorgeleverde (apotheek)bereidingen.

Sommige geneesmiddelen vergoedt de basisverzekering alleen als aan voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld dat u een bepaalde indicatie heeft. Die geneesmiddelen en de voorwaarden staan in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Voorbeelden hiervan zijn zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers (Geneesmiddelen die u zonder recept haalt bij de drogist of apotheek) .

Hoe zit het met mijn geneesmiddel?

Weet u de werkzame stof of de naam van uw geneesmiddel? Op medicijnkosten.nl ziet u snel of het geneesmiddel onder de basisverzekering valt en wat de maximale vergoeding is.

En de eigen bijdrage?

De overheid bepaalt hoeveel wij maximaal voor een geneesmiddel mogen vergoeden. De werkelijke prijs is soms hoger. In dat geval betaalt u het prijsverschil zelf. Dit is de wettelijke eigen bijdrage. U betaalt nooit meer dan € 250 per jaar aan wettelijke bijdragen voor geneesmiddelen. De aanvullende verzekeringen Start en hoger vergoeden de wettelijke eigen bijdragen tot een maximaal bedrag per kalenderjaar. Dit valt onder de vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering.

Hier kunt u terecht

  • apotheek 
  • apotheekhoudende huisarts

Per recept geeft de apotheek u een vaste 'afleverhoeveelheid' mee. Bij een voor u nieuw geneesmiddel is dat bijvoorbeeld de hoeveelheid die u voor 15 dagen nodig heeft of de kleinste verpakking. De afleverhoeveelheden staan bij Goed om te weten.

U heeft keuzevrijheid

Ook als het gaat om geneesmiddelen. Wij hebben geen 'preferentiebeleid'. Maar uw geneesmiddel mag ook niet onnodig duur zijn. 

Dit vergoedt de basisverzekering niet

Andere vergoedingen

Voor sommige geneesmiddelen gelden (ook) andere voorwaarden. Daarom staan die apart vermeld:

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% (exclusief de eigen bijdrage) De meeste geneesmiddelen

Bekijk verzekering
Start De eigen bijdrage Volgens geneesmiddelen (aanvullende verzekering)
Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus De eigen bijdrage Volgens geneesmiddelen (aanvullende verzekering)
Bekijk verzekering
Optimaal De eigen bijdrage Volgens geneesmiddelen (aanvullende verzekering)


Bekijk verzekering
Top De eigen bijdrage Volgens geneesmiddelen (aanvullende verzekering)


Bekijk verzekering
Excellent De eigen bijdrage Volgens geneesmiddelen (aanvullende verzekering)

Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Deze zorg valt onder de basisverzekering. Daarom geldt het eigen risico. Dat is ook zo als de basisverzekering uw wettelijke eigen bijdragen boven € 250 vergoedt.
Hoe werkt dat?

De eigen bijdrage

Voor sommige geneesmiddelen betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. Maar totaal nooit meer dan € 250 per kalenderjaar. Daarboven vergoedt de basisverzekering de wettelijke eigen bijdragen.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift (recept) hebben voor het geneesmiddel

Wij vergoeden geneesmiddelen alleen als ze zijn voorgeschreven door uw behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist (kaakchirurg, orthodontist), verloskundige, verpleegkundig specialist (nurse practitioner) of Tooltip Title(between the accolades):{physician assistant} Tooltip Content(between the accolades):{De physician assistant mag zelfstandig sommige onderzoeken uitvoeren, injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hij kan ook werken onder leiding van een medisch specialist}.

Voor sommige geneesmiddelen moet u vooraf toestemming vragen

Sommige geneesmiddelen vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Dit geldt voor de geneesmiddelen die in toestemming geneesmiddelen staan en voor de geneesmiddelen waarvoor nog geen vergunning is (vermeld bij 3). Hoe u de toestemming aanvraagt staat ook in toestemming geneesmiddelen.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Sommige geneesmiddelen vallen onder de medisch-specialistische zorg

Geneesmiddelen die u krijgt als onderdeel van zorg door de medisch specialist of tijdens een ziekenhuisopname betaalt u niet apart. Ze zitten in de rekening van het ziekenhuis.

U krijgt een vaste 'afleverhoeveelheid' mee

Per recept vergoeden wij de kosten van een geneesmiddel voor:

- 15 dagen of de kleinste afleververpakking, bij een voor u nieuw geneesmiddel

- 15 dagen, bij antibiotica voor een acute aandoening of bij middelen voor chemotherapie (cytostatica)

- maximaal 1 maand, bij slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen angst (anxiolytica)

- maximaal 3 maanden, bij een geneesmiddel voor een chronische ziekte

- maximaal 1 jaar, bij de anticonceptiepil

- maximaal 1 maand, bij geneesmiddelen duurder dan € 1.000 per maand tijdens de instelperiode van 6 maanden

- maximaal 1 maand in andere gevallen


Valt een geneesmiddel onder meer categorieën? Dan geldt de kortste periode.