Inloggen

Geneesmiddelen aanvullende verzekering

Wat u vergoed krijgt

De basisverzekering vergoedt de meeste gangbare geneesmiddelen waarvoor u een recept heeft. Dit valt onder de vergoeding Geneesmiddelen basisverzekering. In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage.

De aanvullende verzekeringen Student en hoger vergoeden:

 • de eigen bijdrage
 • de meeste geregistreerde geneesmiddelen die de basisverzekering niet vergoedt (de uitzonderingen staan in de ‘andere vergoedingen’ en bij ‘dit wordt niet vergoed’)
 • verbandmiddelen als u bij een arts in behandeling bent voor een huidaandoening of wond, als ze niet onder de vergoeding Verbandmiddelen vallen

Optimaal, Top en Excellent vergoeden ook nog:

De terhandstelling en het begeleidingsgesprek van de apotheek vergoeden wij ook.

Student, Start, Plus, Optimaal en Top vergoeden per kalenderjaar maximaal het bedrag hieronder. Excellent vergoedt de zorg volledig. 

Hier kunt u terecht

 • apotheek
 • apotheekhoudende huisarts

Dit wordt niet vergoed

 • geneesmiddelen en eigen bijdragen waarvoor een terugbetalingsregeling (Van bepaalde geneesmiddelen kunt u de kosten of uw wettelijke bijdrage bij de fabrikant terugvragen. Wij vergoeden die dan niet. Ook niet als de fabrikant bepaalt dat u eerst bij ons om vergoeding moet vragen. Meer informatie staat op terugbetaalregeling.nl en hevoconsult.nl) van de fabrikant geldt
 • geneesmiddelen voor erectieproblemen
 • geneesmiddelen voor vruchtbaarheidsbehandeling bij Start en Plus

Andere vergoedingen

Voor sommige geneesmiddelen gelden (ook) andere voorwaarden. Daarom staan ze apart vermeld:

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Geen vergoeding Bekijk verzekering
Start € 100

Maximaal per kalenderjaar voor:

 • eigen bijdragen
 • geregistreerde geneesmiddelen
 • diensten apotheek
 • verbandmiddelen

 Geen vergoeding voor:

 • zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers
 • anticonceptiegeneesmiddelen
 • geneesmiddelen voor vruchtbaarheidsbehandeling
Bekijk verzekering
Student € 100

Maximaal per kalenderjaar voor:

 • eigen bijdragen
 • geregistreerde geneesmiddelen
 • diensten apotheek
 • verbandmiddelen

Geen vergoeding voor:

 • zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers
 • geneesmiddelen voor vruchtbaarheidsbehandeling
Bekijk verzekering
Plus € 200

Maximaal per kalenderjaar voor:

 • eigen bijdragen
 • geregistreerde geneesmiddelen
 • diensten apotheek
 • verbandmiddelen

Geen vergoeding voor:

 • zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers
 • geneesmiddelen voor vruchtbaarheidsbehandeling
Bekijk verzekering
Optimaal € 4.540

Maximaal per kalenderjaar voor:

 • eigen bijdragen
 • geregistreerde geneesmiddelen
 • melatonine 0,3 mg en hoger
 • diensten apotheek
 • verbandmiddelen
Bekijk verzekering
Top € 4.540

Maximaal per kalenderjaar voor:

 • eigen bijdragen
 • geregistreerde geneesmiddelen
 • melatonine 0,3 mg en hoger
 • diensten apotheek
 • verbandmiddelen
Bekijk verzekering
Excellent 100%

Voor:

 • eigen bijdragen
 • geregistreerde geneesmiddelen
 • melatonine 0,3 mg en hoger
 • diensten apotheek
 • verbandmiddelen
Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Voor de (genees)middelen en zorgdiensten die onder de aanvullende verzekeringen vallen betaalt u geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

De eigen bijdrage

Voor sommige geneesmiddelen die de basisverzekering vergoedt, betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. De aanvullende verzekeringen vergoeden die eigen bijdrage, volgens de voorwaarden die u nu leest.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift (recept) hebben van een arts of andere voorschrijver

Wij vergoeden geneesmiddelen, verbandmiddelen en melatonine alleen als ze zijn voorgeschreven door uw behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist (kaakchirurg, orthodontist), verloskundige, verpleegkundig specialist (nurse practitioner) of Tooltip Title(between the accolades):{physician assistant} Tooltip Content(between the accolades):{De physician assistant mag zelfstandig sommige onderzoeken uitvoeren, injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hij kan ook werken onder leiding van een medisch specialist}.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Soms vallen geneesmiddelen onder de ziekenhuisbehandeling

Dan krijgt u het geneesmiddel in of van het ziekenhuis. De kosten vallen dan niet onder deze vergoeding, maar onder de vergoeding Medisch specialist.

U krijgt een vaste 'afleverhoeveelheid' mee

Per recept vergoeden wij de kosten van een geneesmiddel voor:

 • 15 dagen of de kleinste afleververpakking, bij een voor u nieuw geneesmiddel
 • 15 dagen, bij antibiotica voor een acute aandoening of bij middelen voor chemotherapie (cytostatica)
 • maximaal 1 maand, bij slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen angst (anxiolytica)
 • maximaal 3 maanden, bij een geneesmiddel voor een chronische ziekte
 • maximaal 1 jaar, bij de anticonceptiepil
 • maximaal 1 maand, bij geneesmiddelen duurder dan € 1.000 per maand tijdens de instelperiode van 6 maanden
 • maximaal 1 maand in andere gevallen
Valt een geneesmiddel onder meer categorieën? Dan geldt de kortste periode.