Inloggen

Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Wat u vergoed krijgt

Heeft u lichamelijke klachten bij het bewegen, of door uw houding? Dan kan de fysiotherapeut of oefentherapeut bepalen wat er precies aan de hand is en u behandelen en begeleiden bij uw herstel. Vaak krijgt u oefeningen om te herstellen en om na het herstel te voorkomen dat de klachten terugkeren. Deze oefeningen doet u zelf thuis of in een sportschool.

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouder bij:

Heeft u behandeling nodig door een aandoening die op de lijst chronische fysiotherapie staat? Dan vergoedt de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. De basisverzekering vergoedt de eerste 20 behandelingen dus niet. Als in de lijst een maximale behandelperiode staat, stopt de vergoeding uit de basisverzekering als die periode om is.

Bij etalagebenen (vernauwde slagaderen in de benen) vergoedt de basisverzekering gesuperviseerde oefentherapie (looptraining), vanaf de eerste behandeling. Een arts moet hebben vastgesteld dat bij u sprake is van perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (Een indeling voor de ernst van vaatlijden (zoals etalagebenen). Deze gaat van stadium I (geen klachten) tot stadium IV (weefselafsterving)) . De basisverzekering vergoedt maximaal 37 behandelingen, over een periode van maximaal 12 maanden.

Bij artrose in heup of knie vergoedt de basisverzekering gesuperviseerde oefentherapie vanaf de eerste behandeling. De basisverzekering vergoedt maximaal 12 behandelingen, over een periode van 12 maanden.

Bij COPD vergoedt de basisverzekering gesuperviseerde oefentherapie, vanaf de 1e behandeling. Een arts moet hebben vastgesteld dat bij u sprake is van COPD in GOLD (Een wereldwijd gebruikte indeling voor de ernst van COPD. Deze gaat van stadium I (licht) tot stadium IV (zeer ernstig)) -stadium II of hoger, en in welke klasse uw symptomen vallen. De basisverzekering vergoedt bij:

  • klasse A 1 keer maximaal 5 behandelingen, over een periode van maximaal 12 maanden
  • klasse B maximaal 27 behandelingen in de 1e periode van maximaal 12 maanden, daarna steeds maximaal 3 behandelingen per 12 maanden
  • klasse C en D maximaal 70 behandelingen in de 1e periode van maximaal 12 maanden en daarna steeds maximaal 52 behandelingen per 12 maanden

Bij urine-incontinentie vergoedt de basisverzekering 1 keer maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie, vanaf de eerste behandeling. 

De aanvullende verzekeringen vergoeden extra behandelingen fysiotherapie en oefentherapie. Het maximale aantal behandelingen per jaar staat hieronder. U kunt deze gebruiken als de basisverzekering (nog) niet vergoedt.

Hier kunt u terecht

Andere vergoedingen

Wilt u naar een andere therapeut? Of heeft u een gezondheidsvraag die met sporten te maken heeft? Er is ook een vergoeding Houding, bewegen en sport.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis In bepaalde gevallen
  • Lijst chronische fysiotherapie: vanaf de 21e behandeling (tot maximale behandelduur) 
  • Etalagebenen: maximaal 37 behandelingen in 12 maanden 
  • Artrose heup of knie: maximaal 12 behandelingen in 12 maanden
  • COPD: afhankelijk van GOLD-stadium 0 tot 70 behandelingen in eerste 12 maanden, daarna 0 tot 52 behandelingen per 12 maanden
  • Urine-incontinentie: maximaal 9 behandelingen
Bekijk verzekering
Start 9 behandelingen Bekijk verzekering
Student 9 behandelingen Bekijk verzekering
Plus 12 behandelingen Van de 12 behandelingen maximaal 9 behandelingen manuele therapie  Bekijk verzekering
Optimaal 35 behandelingen Van de 35 behandelingen maximaal 9 behandelingen manuele therapie
Bekijk verzekering
Top 100% Maximaal 9 behandelingen manuele therapie
Bekijk verzekering
Excellent 100% Maximaal 18 behandelingen manuele therapie Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor de zorg die onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico. Voor de zorg die onder de aanvullende verzekering valt, geldt geen eigen risico. 
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

Afwijkende praktijklocatie? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen

Fysiotherapie of oefentherapie krijgt u in de praktijk van de therapeut of bij u thuis. Voor zorg ergens anders moet u ons vooraf toestemming vragen. Er moet dan een medische reden zijn voor zorg op een afwijkende locatie. Afwijkende praktijklocaties zijn bijvoorbeeld het verpleeghuis, een school of een sportaccommodatie.

Goed om te weten

Behandelingen onder de 18 jaar tellen mee

Bent u dit jaar 18 jaar geworden? Vanaf dat moment geldt fysiotherapie vanaf 18 jaar. Behandelingen onder de 18 jaar tellen mee in het maximum aantal behandelingen.

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in dat u geen vergoeding krijgt als de zorg niet doeltreffend is. En ook niet als u fysiotherapie of oefentherapie krijgt om een hoger sportniveau te bereiken. Om dat te beoordelen kunnen wij (aanvullende) informatie opvragen over uw behandeltraject.

Kwaliteitsregisters geven extra informatie

Bij ons heeft u optimale keuzevrijheid. U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. In kwaliteitsregisters vindt u informatie die u bij uw keuze kan helpen.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de fysiotherapie en oefentherapie die fysio- en oefentherapeuten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.