Inloggen

Diëtetiek

Wat u vergoed krijgt

Bent u te zwaar of juist te licht door bijvoorbeeld ziekte, eetproblemen of een voedselallergie? Of heeft u andere klachten die samenhangen met voeding, zoals darmklachten, hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol? Een diëtist geeft voorlichting en advies over voeding, dieet en eetgewoonten. Dit noemen we diëtetiek.

Wij vergoeden diëtetiek in 3 situaties:

  • als onderdeel van ketenzorg bij chronische ziekte
  • bij overgewicht
  • als er een andere medische reden is

Heeft u een chronische ziekte, zoals diabetes (suikerziekte), een hart- of vaatziekte, of chronische longproblemen (COPD)? Dan krijgt u via de huisarts mogelijk ketenzorg. Daarbij werken meer zorgverleners intensief samen om u zorg te geven. De diëtist maakt daar dan onderdeel van uit.

Heeft u overgewicht? Dan kunt u zorg krijgen bij de diëtist als:

  • uw BMI (Zelf uw BMI berekenen? Deel uw gewicht (in kilo’s) door uw lengte (in meters). Deel de uitkomst nog een keer door uw lengte (in meters). De uitkomst is uw BMI) minstens 30 kg/m2 is, of
  • uw BMI tussen 25 en 30 kg/m2 is en u daarnaast extra risico loopt door bijvoorbeeld een ziekte (zoals hart- en vaatziekte)

Heeft u een ander medisch probleem waarvoor het nodig is een diëtist te raadplegen? Dan kan de huisarts u naar de diëtist verwijzen. Ook kunt u op eigen initiatief naar de diëtist gaan. Een verwijzing is namelijk niet nodig.

De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar maximaal 3 uur diëtetiek met een medische reden door een diëtist. Maakt de zorg door de diëtist onderdeel uit van uw ketenzorg? Dan vergoedt de basisverzekering die zorg ook. Deze ketenzorg telt niet mee voor het maximum van 3 uur.

Heeft u na de 3 uur van de basisverzekering nog begeleiding en advies nodig? De aanvullende verzekeringen, behalve Start, vergoeden extra diëtetiek met een medische reden door een diëtist. Student vergoedt maximaal 1 uur extra diëtetiek per kalenderjaar. Plus en Optimaal hebben een maximale vergoeding per kalenderjaar voor extra diëtetiek. Top en Excellent vergoeden extra diëtetiek volledig. 

Heeft u geen medische reden, maar wilt u wel uw eetgewoonten veranderen? De aanvullende verzekeringen Start en hoger bieden vergoeding voor preventiecursussen.

Dit wordt niet vergoed

  • voedingsmiddelen, maaltijdvervangers of dieetartikelen
  • diëtetiek als onderdeel van sportmedisch advies

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 3 uur Maximaal per kalenderjaar  Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student 1 uur Maximaal per kalenderjaar Bekijk verzekering
Plus € 120 Maximaal per kalenderjaar  Bekijk verzekering
Optimaal € 200 Maximaal per kalenderjaar Bekijk verzekering
Top 100% Bekijk verzekering
Excellent 100% Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Voor diëtetiek die onder de basisverzekering valt, geldt meestal het eigen risico. Alleen voor diëtetiek als onderdeel van de ketenzorg geldt het eigen risico niet. Voor de diëtetiek die onder de aanvullende verzekering valt, geldt nooit eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Kwaliteitsregisters geven extra informatie

Bij ons heeft u optimale keuzevrijheid. U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. In kwaliteitsregisters vindt u informatie die u bij uw keuze kan helpen.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de diëtetiek met een medische reden die diëtisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.