Inloggen

Dialyse

Wat u vergoed krijgt

Uw nieren halen de afvalstoffen uit uw bloed en regelen de hoeveelheid vocht in uw lichaam. Als uw nieren minder dan 10% werken, loopt uw leven gevaar. Misschien komt u in aanmerking voor een transplantatie. In andere gevallen krijgt u een behandeling die de nierfunctie vervangt. Die behandeling heet dialyse

Er zijn 2 vormen van dialyse:

 • Hemodialyse (HD). Hierbij wordt een machine, een kunstnier, aangesloten op een bloedvat. Het bloed stroomt door de kunstnier die het bloed filtert op afvalstoffen en overtollig vocht. Daarna stroomt het bloed weer terug in het lichaam.
 • Peritoneaaldialyse (PD). Hierbij filtert het eigen buikvlies de afvalstoffen en het overtollige vocht uit het bloed. Via een katheter komt een speciale vloeistof in de buikholte om die afvalstoffen en het vocht op te nemen. De vloeistof loopt daarna weer uit de buikholte.

Voor de dialyse gaat u naar het ziekenhuis of een dialysecentrum. De dialyse kan ook bij u thuis gebeuren.

De basisverzekering vergoedt de 2 vormen van dialyse en de zorg die erbij hoort:

 • onderzoek, behandeling en verpleging rond de dialyse
 • medicijnen
 • psychosociale begeleiding.

Als u de dialyse thuis uitvoert, krijgt u daarbij meestal ondersteuning van het ziekenhuis of het dialysecentrum waar u onder behandeling bent. De basisverzekering vergoedt deze ondersteuning ook. Het kan gaan om:

 • de opleiding en psychosociale begeleiding van uzelf en uw familie of mantelzorgers die u helpen bij de thuisdialyse
 • het beschikbaar stellen van de dialyse-apparatuur met de toebehoren, regelmatige controle en onderhoud daarvan en vervanging van onderdelen als dat nodig is
 • chemicaliën, vloeistoffen en andere gebruiksartikelen (bijvoorbeeld een dialysestoel)
 • deskundige hulp van bijvoorbeeld een verpleegkundige

Andere vergoedingen

Om uw dialyse thuis te kunnen doen, maakt u ook zelf extra kosten. Als er geen andere wettelijke regeling is die hierin voorziet, vergoeden wij:

 • aanpassingen in en aan de woning die nodig zijn voor de dialyse
 • herstel van de woning in de oorspronkelijke staat, als de aanpassingen niet meer nodig zijn
 • een bedrag per week voor de extra kosten van water, elektriciteit en onderhoud

Dit valt onder de vergoeding Woningaanpassing en overige kosten bij thuisdialyse.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% In een instelling of bij u thuis

Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Deze zorg valt onder de basisverzekering. Daarom geldt het eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Dialyse tijdens vakantie in het buitenland

Wilt u op vakantie naar het buitenland? Dan wilt u dat goed voorbereiden. Bel onze ZorgConsulent voor de (vergoedings)mogelijkheden. Ook Nierpatiënten Vereniging Nederland kan u adviseren.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.