Inloggen

Diagnostiek voor eerstelijns zorg

Wat u vergoed krijgt

Bij gezondheidsproblemen gaat u meestal eerst naar uw huisarts. Deze bespreekt uw vragen en klachten met u. Als dat nodig is, doet hij lichamelijk onderzoek. Zo probeert hij vast te stellen wat er precies aan de hand is en wat de oorzaak is van uw klachten: hij stelt een diagnose.

Soms heeft de huisarts voor een goede diagnose extra onderzoek nodig. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, een hartfilmpje of een röntgenfoto. Dit kan vaak in de praktijk zelf. Dan hoort het tot de huisartsenzorg. Als het onderzoek niet in de huisartsenpraktijk kan, stuurt de huisarts u naar een laboratorium, een bloedprikpost of de polikliniek van het ziekenhuis. De huisarts krijgt de uitslag van het onderzoek en kan u dan verder behandelen. 

Ook de verloskundige of een andere zorgverlener in de eerste lijn (Zorgverleners waar u zonder verwijzing naartoe kunt, zoals een tandarts, fysiotherapeut of diëtist) kan vragen om zo'n onderzoek of foto voor een goede diagnose. We noemen dit daarom diagnostiek voor eerstelijns zorg, of eerstelijnsdiagnostiek.

De basisverzekering vergoedt deze diagnostiek als het gaat om:

 • laboratoriumonderzoek, zoals bloed- of urineonderzoek
 • beeldvormende diagnostiek, zoals een röntgenfoto of een scan
 • functieonderzoek, zoals een hartfilmpje of longtest

De vergoeding geldt alleen als de diagnostiek wordt aangevraagd door:

 • uw huisarts
 • uw verloskundige, als dat nodig is voor zorg rondom zwangerschap en bevalling
 • de jeugdarts, als dat nodig is voor de zorg aan zuigelingen en kinderen tot 4 jaar
 • een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten, als dat nodig is voor zorg tijdens eerstelijns verblijf
 • een arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding, als dat nodig is voor individuele zorg bij (een risico op) deze ziekten

Als de fysiotherapeut of bedrijfsarts de diagnostiek nodig vindt, dan moet u daarvoor dus eerst langs uw huisarts.

De diagnostiek wordt uitgevoerd door:

 • een eerstelijns diagnostisch centrum (EDC)
 • een productiesamenwerkingsverband (Een samenwerkingsverband van ziekenhuizen dat laboratoriumonderzoeken en andere diensten levert aan instellingen en eerstelijnszorgverleners)
 • een ziekenhuis 
 • de jeugdarts, als het gaat om diagnostische tests bij een vermoeden van koemelkallergie bij kinderen tot 4 jaar

Voor diagnostiek in verband met prenatale screening gelden andere voorwaarden. Daarom staat die apart vermeld.

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Het eigen risico

Het eigen risico geldt niet voor huisartsenzorg. Maar wel voor eerstelijnsdiagnostiek. 
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is de gebruikelijke zorg: de zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als dat nodig is.