Inloggen

CPAP-apparatuur

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor CPAP-apparatuur. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

CPAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure. Een CPAP-apparaat is een hulpmiddel dat wordt gebruikt voor behandeling van slaapapneu. Als u slaapapneu (Slaapapneu heet officieel Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)) heeft stopt de ademhaling tijdens uw slaap vaak en voor meer dan 10 seconden. Bijvoorbeeld omdat uw tong uw luchtpijp blokkeert of uw hersenen te weinig prikkels geven om adem te halen. Een CPAP blaast lucht onder druk in uw luchtpijp. Dat gebeurt via een masker. De CPAP houdt uw luchtwegen bij het slapen open of geeft een prikkel om adem te halen, zodat u door blijft ademen. Uw ademhaling stopt zo niet meer.

De basisverzekering vergoedt CPAP-apparatuur als u matige tot ernstige slaapapneu heeft. U moet wel een proefperiode hebben gehad met positief resultaat. 

Dit wordt niet vergoed

  • hulpmiddelen voor chronische ondersteuning van de ademhaling
  • hulpmiddelen die alleen bedoeld zijn om snurken te verminderen

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen bij problemen met ademhalen. Die vallen onder de volgende vergoedingen.

Hier kunt u terecht

  • alle leveranciers van CPAP-apparatuur

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis 100% Bekijk verzekering
Start Geen vergoeding Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus Geen vergoeding Bekijk verzekering
Optimaal Geen vergoeding Bekijk verzekering
Top Geen vergoeding Bekijk verzekering
Excellent Geen vergoeding Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico, omdat u de CPAP-apparatuur in bruikleen krijgt.
Hoe werkt dat?

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor dit hulpmiddel. 
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor CPAP-apparatuur van uw longarts, KNO-arts of neuroloog.

U moet vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden CPAP-apparatuur alleen als u vooraf toestemming heeft gekregen. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Voor vervanging binnen 5 jaar moet u ons toestemming vragen

Voor CPAP-apparatuur geldt een gebruikstermijn van 5 jaar. Wilt u uw CPAP-apparatuur vervangen, maar zijn de 5 jaar nog niet om? Dan vergoeden wij dit alleen als uw oude CPAP-apparatuur niet meer goed werkt. U moet daarvoor wel vooraf toestemming van ons hebben.

Goed om te weten

De officiële vergoeding van de Regeling zorgverzekering geldt

De Regeling omschrijft de CPAP-apparatuur in artikel 2.6, onderdeel b en 2.9 als uitwendig hulpmiddel voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel. Hieronder vallen ook andere hulpmiddelen bij problemen met ademhalen, MRA en zuurstofapparatuur.