Inloggen

Alternatieve geneeswijzen

Wat u vergoed krijgt

Alternatieve geneeswijzen zijn onderzoeken en behandelingen waarvan de werking (nog) niet wetenschappelijk is vastgesteld.

De basisverzekering vergoedt alternatieve geneeswijzen niet.

De aanvullende verzekeringen Start en hoger vergoeden alternatieve consulten en behandelingen gericht op (het genezen van) een aandoening. De maximale vergoeding per consult of behandeling staat hieronder. Wij vergoeden maximaal 1 consult of behandeling per dag.

De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden ook geregistreerde (Deze hebben een RVG of RVH nummer gekregen van het CBG) homeopathische en antroposofische geneesmiddelen, en (laboratorium)onderzoek dat voor uw behandeling nodig is.

Er geldt een maximale vergoeding per kalenderjaar voor de consulten en behandelingen en (bij Optimaal en hoger) geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek samen.

Hier kunt u terecht

Vergoeding per verzekering

Verzekering Vergoeding
Basis Geen vergoeding Bekijk verzekering
Start € 30 per consult of behandeling, tot € 400

Maximaal per behandeling/kalenderjaar
Geen geneesmiddelen en (lab)onderzoek

Bekijk verzekering
Student Geen vergoeding Bekijk verzekering
Plus € 30 per consult of behandeling, tot € 500

Maximaal per behandeling/kalenderjaar
Geen geneesmiddelen en (lab)onderzoek

Bekijk verzekering
Optimaal € 65 per consult of behandeling + (lab)onderzoek + geregistreerde geneesmiddelen samen tot € 750 Maximaal per behandeling/kalenderjaar Bekijk verzekering
Top € 65 per consult of behandeling + (lab)onderzoek + geregistreerde geneesmiddelen samen tot € 1.000

Maximaal per behandeling/kalenderjaar

Bekijk verzekering
Excellent € 75 per consult of behandeling + (lab)onderzoek + geregistreerde geneesmiddelen samen tot € 1.500

Maximaal per behandeling/kalenderjaar

Bekijk verzekering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen risico

Deze zorg valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

Let er op dat uw zorgverlener arts is, of volwaardig lid is van een door ons erkende beroepsorganisatie en voldoet aan de PLATO-eisen

Zorg van andere zorgverleners vergoeden wij niet.

Voor laboratoriumonderzoek en geneesmiddelen moet u een voorschrift hebben van uw arts of behandelaar

Geneesmiddelen haalt u bij de apotheek of apotheekhoudende huisarts

De geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen die u ergens anders haalt, vergoeden wij niet.

Goed om te weten

De algemene regels zijn altijd van toepassing

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die normaal gesproken binnen het beroepsprofiel van de arts of behandelaar valt. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is. Activiteiten die niet gericht zijn op (genezing van) een aandoening vergoeden wij niet. Dit geldt bijvoorbeeld voor Yoga en Mindfulness. 

Wij vergoeden maximaal de gebruikelijke tarieven van de beroepsgroep

U vindt die meestal op internet.