Behandeling zintuigelijk gehandicaptenzorg

Vanaf 2015 valt de extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicapten (ZG) voor zowel kinderen als volwassenen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit het omgaan met blindheid/doofheid, het aanleren van nieuwe vaardigheden zoals bijvoorbeeld het omgaan met een smartphone als blinde en revalidatie.

Naast behandeling kan het zijn dat er ook begeleiding nodig is. Deze begeleiding, waaronder de doventolk, wordt bekostigd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) of de Jeugdwet. De Wmo en de Jeugdwet worden uitgevoerd door de gemeente.

Terug naar 'Veranderingen in de zorg'

Veelgestelde vragen

1. Wat houden de veranderingen in de zorg voor zintuiglijk gehandicapten precies in?

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicapten vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) in plaats van uit de AWBZ. De ondersteuning bij maatschappelijk functioneren (ook wel begeleiding genoemd), is echter overgeheveld naar de Wmo. Hieronder vallen ook de diensten van een doventolk.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Hoe krijg ik de kosten van zorg vergoed wanneer ik een AWBZ-indicatie ‘behandeling zintuigelijk gehandicapten’ heb die doorloopt in 2015?

Als u een AWBZ-indicatie hebt voor behandeling zintuiglijk gehandicapten die doorloopt in 2015, krijgt u de kosten van deze zorg vergoed uit de VvAA zorgverzekering Basis. Dit blijft zo tot uw indicatie afloopt, en uiterlijk tot het eind van 2015. Voor voortzetting van de zorg na het aflopen van de indicatie hebt u een verwijzing nodig van uw medisch specialist of gespecialiseerde behandelaar.
Is dit een antwoord op uw vraag?