Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Een deel van de langdurige geestelijke gezondheidszorg valt vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wanneer mensen langere tijd zijn opgenomen in een GGZ-instelling of op een psychiatrische afdeling in een ziekenhuis, komen de eerste 3 jaar van de opname onder de Zvw te vallen. Nu is dat alleen het eerste jaar. Het gaat om verblijf dat gericht is op gespecialiseerde GGZ behandeling. Na 3 jaar gaat deze zorg over naar de Wet langdurige zorg (Wlz)*.

Overgangsrecht

Met het overgangsrecht wordt geprobeerd de overgang van de Zvw naar de Wlz zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om deze reden is een uitzondering gemaakt voor verzekerden die nu al een ZZP-B indicatie van het CIZ hebben én op 1 januari 2015 langer dan een jaar in een GGZ-instelling verblijven. Deze verzekerden vallen per 1 januari 2015 meteen al onder de Wlz.
Verzekerden met een indicatie voor gespecialiseerde GGZ die op 1 januari 2015 minder dan één jaar in een instelling verblijven, vallen voor de eerste 3 jaar van de opname onder de aanspraak van de Zvw. Na verloop van deze 3 jaar valt de zorg onder de Wet langdurige zorg1.

* De verandering van de zorg wordt in verschillende wetten geregeld. Een van die wetten, de Wet langdurige zorg (Wlz), is in behandeling in de Eerste Kamer. Na behandeling van het wetsvoorstel komt er definitieve informatie op deze website.

Terug naar 'Veranderingen in de zorg'

Veelgestelde vragen

1. Ik woon in een GGZ-instelling. Kan ik in 2015 in mijn huidige GGZ-instelling blijven?

Als uw kosten in 2015 vergoed worden via VvAA zorgverzekering, kunt u in uw huidige instelling blijven wonen. U hebt vrije keuze van zorgverlener. Worden de kosten via de gemeente of via de Wet langdurige zorg1 (Wlz) vergoed, dan kunt u dit bij uw gemeente of zorgkantoor navragen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Mijn kind is opgenomen in een GGZ instelling, wie vergoedt deze kosten in 2015?

Kinderen tot 18 jaar vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Jeugdwet, zie xxx [link naar tab jeugd]


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Hoe worden de kosten straks in 2015 vergoed wanneer ik nu voor gespecialiseerde GGZ ben opgenomen in een GGZ instelling of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis verblijf?

Wanneer u voor gespecialiseerde GGZ bent opgenomen in een GGZ-instelling of op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis verblijft, worden de kosten van de opname en behandeling de eerste drie jaar uit de Zvw betaald. Nu is dat alleen het eerste jaar. Na 3 jaar gaat de vergoeding van deze zorg over naar de Wet langdurige zorg (deze wet moet nog aangenomen worden door de Tweede en Eerste Kamer). Er is een uitzondering gemaakt voor verzekerden die nu al een ZZP-B indicatie van het CIZ hebben en al langer dan een jaar in een GGZ-instelling verblijven; deze verzekerden vallen per 1 januari 2015 meteen al onder de Wet langdurige zorg.


Is dit een antwoord op uw vraag?