Dyslexiezorg

De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED), valt per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Gemeenten krijgen daarmee de taak om deze dyslexiezorg – die nu nog op grond van de Zorgverzekeringswet wordt vergoed - te organiseren en te financieren. Voor het behandelen van EED is namelijk een goede samenhang noodzakelijk tussen de ondersteuning op school en de jeugd-GGZ zorg.

Overgangsrecht

Is uw kind nu onder behandeling voor EED en loopt deze behandeling door in 2015? Dan valt deze aanspraak per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Voor meer informatie over jeugdzorg in uw gemeente adviseren wij om de website van uw gemeente te raadplegen.

Terug naar 'Veranderingen in de zorg'