Veranderingen in de zorg

De organisatie van de langdurige zorg en zorg voor de jeugd verandert. Wat verandert er voor u als verzekerde? En waarvoor kunt u bij ons terecht? Naar VvAA zorgverzekering

Inzicht in de verschuivingen

Veranderingen langdurige zorg en zorg voor de jeugd

Met ingang van 1 januari 2015 verandert de organisatie van de langdurige zorg en de zorg voor de jeugd. In sommige gevallen moet u bij een andere instantie zijn. Of kunt u bij uw gemeente terecht.

Veranderingen in de langdurige zorg

Een deel van de langdurige zorg verschuift naar de Zorgverzekeringswet.

U kunt vanaf 1 januari 2015 bij VvAA zorgverzekering terecht voor verpleging en verzorging bij u thuis, ook wel wijkverpleging genoemd (met of zonder een persoonsgebonden budget). Daarnaast vergoedt VvAA zorgverkering de behandeling van zintuiglijk gehandicaptenzorg en het op behandeling gerichte deel van de langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Deze zorg maakt nu nog deel uit van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar verschuift naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). U hebt vanaf 1 januari 2015 recht op vergoeding van deze zorg vanuit de VvAA zorgverzekering Basis. Als u nu al gebruik maakt van deze zorg, dan geldt er een overgangsregeling.

Vragen

Hebt u vragen over de zorg die u nodig hebt? Hieronder vindt u meer informatie en veel gestelde vragen over:

Als u recht hebt op de overgangsregeling voor het persoonsgebonden budget(pgb) verpleging en verzorging in de Zvw hebt u inmiddels een brief van ons ontvangen waarin de gevolgen voor uw situatie worden uitgelegd. Mogelijk heeft het CIZ of uw zorgaanbieder u onlangs gevraagd om een keuze te maken tussen een pgb in de Zvw of in de Wet langdurige zorg (Wlz). In dat geval hebt u geen brief van ons ontvangen. Indien u (nog) geen brief hebt ontvangen en u denkt wel in aanmerking te komen voor de overgangsregeling in de Zvw, dan kunt u contact opnemen met het VvAA service center.

Momenteel zijn niet alle wijzigingen in de hervorming Wet langdurige zorg definitief. Dat betekent dat informatie op deze website nog kan wijzigen. Wij adviseren u daarom deze website regelmatig te raadplegen.


Hebt u verder nog vragen? Bel dan met onze medewerkers van het VvAA service center via 030 639 64 00. Wij zijn u graag van dienst.

  • Neem contact op met VvAA VvAA service center: 030 639 64 00

Veranderingen in de jeugdzorg

De jeugd-GGZ verschuift van de zorgverzekeraars naar de gemeenten.

U kunt na 1 januari 2015 niet meer bij VvAA zorgverzekering terecht voor jeugd-GGZ. De overheid heeft besloten dat gemeenten alle vormen van jeugdhulp gaan organiseren. Uitzonderingen hierop vormen de verpleging en in sommige gevallen de verzorging van kinderen (intensieve kindzorg). Dit valt vanaf 1 januari 2015 onder de zorgverzekeringswet.

Uw gemeente neemt contact met u op om afspraken te maken over de zorg die u in 2015 nodig hebt. Voor meer informatie over zorg voor de jeugd in uw gemeente adviseren wij de website van uw gemeente te raadplegen.

Vragen

Hebt u vragen over de zorg voor de jeugd? Hieronder vindt u meer informatie en veel gestelde vragen over:

U kunt ook bellen met onze medewerkers van het VvAA service center via 030 639 64 00. Wij zijn u graag van dienst.

Direct naar

  • Neem contact op met VvAA VvAA service center: 030 639 64 00