Restitutie­verzekering onder druk

Zorgverzekering

Behoud keuzevrijheid en pluriformiteit

Als ledenorganisatie geeft VvAA een stem aan haar leden in het publieke debat. Al jarenlang maakt VvAA zich sterk voor vrije artsenkeuze van patiënten, zoals vastgelegd in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. VvAA vindt het een grondrecht dat patiënten de mogelijkheid moeten hebben om hun zorgverlener te kiezen. Een vertrouwensrelatie en goed persoonlijk contact zijn immers cruciaal om kwalitatief goede zorg te bieden.

Deze keuzevrijheid staat nu enige jaren onder grote druk onder meer door een wetsvoorstel van de vorige minister van VWS om dat recht te beperken en door de huidige minister die voornemens is om dit jaar opnieuw een wetsvoorstel in te dienen. Dit wetsvoorstel, dat zorgverzekeraars de mogelijkheid geeft om vergoedingen van niet gecontracteerde partijen te beperken, heeft ook grote gevolgen voor het evenwicht in het zorglandschap. Steeds meer grote zorgverleners zullen gecontracteerd worden en daarmee kan de ongewenste situatie ontstaan dat er overwegend grotere zorgaanbieders over blijven. Met minder, maar grotere zorgaanbieders komt de keuzevrijheid en pluriformiteit van onze zorg ernstig in het gedrang, zowel voor de patiënt als veel zorgverleners.

VvAA heeft begrip, maar plaatst kritische kanttekeningen bij beleidswijziging ONVZ

VvAA ondersteunt haar leden ook in praktische zin met onder meer een zorgverzekering. Wij hebben destijds besloten om de zorgverzekering onder te brengen bij een samenwerkingspartner met dezelfde waarden en principes en die een 100% restitutieverzekering kon bieden. Nu wordt samenwerkingspartner ONVZ al geruime tijd geconfronteerd met sterker stijgende zorgkosten in de ggz en de thuiszorg en voelt de zorgverzekeraar zich genoodzaakt om maatregelen te nemen. Als aanbieder van de VvAA zorgverzekering heeft ONVZ daarom besloten maximale vergoedingen te hanteren bij ggz-behandelaars en thuiszorgorganisaties die geen contract met ONVZ hebben. Dit om, in vergelijking met andere zorgverzekeraars, een forse stijging van de premie te voorkomen. Deze wijziging gaat per 1 januari 2021 in.

Nu kent ons huidige zorgstelsel de zogenaamde ‘verevening’. Dit is een regeling die ervoor moet zorgen dat verzekeraars gecompenseerd worden als zij geconfronteerd worden met hogere kosten als gevolg van bijvoorbeeld verhoudingsgewijs meer chronisch zieken. Helaas werkt het vereveningssysteem niet geheel als bedoeld, en wordt ONVZ geconfronteerd met fors hogere kosten, hetgeen consequenties heeft voor de hoogte van de premie. VvAA heeft na intensief overleg met ONVZ weliswaar begrip voor de beleidswijziging, tegelijkertijd maken we ons grote zorgen dat ONVZ als samenwerkingspartner en enige zuivere restitutieverzekeraar in Nederland zo’n principiële wijziging in haar beleid moet doorvoeren.

Vragen?

Wij helpen graag. Stuur een e-mail naar corporate communicatie.

Corporate communicatie
communicatie@vvaa.nl
Verstuur e-mail
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen