Aanvaardbare wachttijden

VvAA zorgverzekering: een restitutieverzekering

Aanvaardbare wachttijden volgens de Treeknorm

Hebt u als verzekerde specialistische zorg nodig of moet u naar het ziekenhuis, dan kunt u met een wachtlijst te maken krijgen. Zorgaanbieders en zorgverleners hebben in de Treeknorm afspraken gemaakt over aanvaardbare wachttijden in de zorg.

Wachtlijstbemiddeling

Gezond zijn én blijven is belangrijk voor iedereen. De VvAA zorgconsulent helpt u daar bij.

VvAA zorgconsulent

Wat kunt u verwachten?

 • Bemiddeling om de wachttijd voor een afspraak met een specialist of een opname te verkorten.
 • Telefonisch advies van een arts of diëtist over ziektes, aandoeningen of voeding.
 • Voorlichting en bemiddeling bij een second opinion.
 • Voorlichting, advies en bemiddeling bij een preventief medisch onderzoek of een gezondheidscheck-up.
 • Het regelen van thuiszorg na een ziekenhuisopname van 5 dagen of langer, alleen bij aanvullende zorgverzekering.
 • Voorlichting en advies bij preventiecursussen.
 • Het zoeken van een zorgverlener zoals een huisarts, tandarts of psycholoog.
 • Informatie over patiëntenverenigingen.

Hulp van uw VvAA zorgconsulent

Belt u voor vragen of advies op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur. 

Overzicht opgestelde Treek-normen

Voor geneesmiddelen

Binnen 1 werkdag kunt u uw geneesmiddelen ophalen bij uw apotheek.

Voor de huisarts

U kunt in 80% van de gevallen binnen 2 werkdagen terecht bij uw huisarts. De maximale wachttijd is 3 werkdagen. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.

Voor de paramedisch hulpverlener

Binnen 1 week kunt u terecht bij uw paramedisch hulpverlener, bijvoorbeeld uw fysiotherapeut of logopedist.

Thuiszorg

U kunt in 80% van de gevallen binnen 4 weken thuiszorg krijgen. De maximale wachttijd is 6 weken. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.

Verpleeghuiszorg

U kunt in 80% van de gevallen binnen 4 weken zorg ontvangen in een verpleeghuis. De maximale wachttijd is 6 weken.

Verzorgingshuis

U kunt in 80% van de gevallen binnen 8 weken terecht in een verzorgingshuis. De maximale wachttijd is 13 weken.

Voor het ziekenhuis

 • Eerste gesprek ziekenhuis

  U kunt in 80% van de gevallen binnen 3 weken terecht in het ziekenhuis voor een eerste gesprek. De maximale wachttijd is 4 weken. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.
 • Diagnose of indicatie

  In 80% van de gevallen start binnen 3 weken na uw eerste gesprek het onderzoek om tot een indicatie of diagnose te komen. De maximale wachttijd is 4 weken.
 • Polikliniek

  In 80% van de gevallen kunt u binnen 4 weken na de diagnose- of indicatiestelling terecht in het ziekenhuis voor een behandeling op de polikliniek waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 6 weken.
 • Opname ziekenhuis

  In 80% van de gevallen kunt u binnen 5 weken na de diagnose- of indicatiestelling terecht in het ziekenhuis voor een behandeling waarvoor een opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 7 weken.

Voor hartchirurgie (12 weken) en radiotherapie:

 • Acuut, bijvoorbeeld bij een dreigende dwarslaesie

  100% binnen 1 dag.
 • Sub-acuut, bijvoorbeeld botmetastasen met ernstige pijnklachten

  80% korter dan 7 dagen.
 • Overige indicaties, planbare behandeling

  80% korter dan 21 dagen.
 • Bij aanmelding

  Maximale wachttijd van 4 weken. In 80% van de gevallen is de wachttijd korter dan 3 weken.
 • Tussen aanmelding en intake

  Maximale wachttijd van 4 weken. In 80% van de gevallen vindt de intake binnen 3 weken na de aanmelding plaats
 • Tussen intake en ambulante behandeling

  Maximale wachttijd van 6 weken. In 80% van de gevallen start de ambulante behandeling binnen 4 weken na de intake.
 • Tussen intake en intramurale behandeling

  Maximale wachttijd van 7 weken. In 80% van de gevallen start de intramurale behandeling binnen 5 weken na de intake.
scroll verder