Inloggen

Voordelen WGA-hiaatverzekering

  • Zekerheid
  • Gemak
  • Advies en ondersteuning
Informatie aanvragen
WGA-hiaatverzekering

WGA-hiaatverzekering

Inkomenszekerheid bij langdurige arbeidsongeschiktheid

VvAA heeft samen met Nationale Nederlanden een verzekering ontwikkeld die huisartsen helpt aan deze CAO verplichting te voldoen en die werknemers inkomenszekerheid biedt bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast sluit de verzekering naadloos aan bij de ziekengeldverzekering die veel huisartsen al hebben lopen.

Informatie aanvragen

Wetgeving

In de CAO Huisartsenzorg is sinds 1 april 2011 vastgelegd dat huisartsen een collectieve WGA-hiaatverzekering dienen af te sluiten voor het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Als de werkgever deze verplichting niet invult, kan hij zelf door zijn werknemer aansprakelijk worden gesteld voor een inkomensaanvulling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In zo’n geval is de werkgever verplicht de uitkering aan te vullen tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd. Dit kan duizenden euro’s per jaar kosten. Het is dus van belang dat de werkgever een verzekering sluit.

Inkomenszekerheid bij langdurige arbeidsongeschiktheid

VvAA heeft samen met Nationale Nederlanden een verzekering ontwikkeld die huisartsen helpt aan deze CAO verplichting te voldoen en die werknemers inkomenszekerheid biedt bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast sluit de verzekering naadloos aan bij de ziekengeldverzekering die veel huisartsen al hebben lopen.

Informatie aanvragen

De verzekering biedt de werkgevers o.a.:

  • Een dekking die volledig aansluit bij de verplichtingen uit de CAO Huisartsenzorg.
  • Gemak bij re-integratie van zieke werknemers. Werkgevers hoeven maar met één verzekeraar te overleggen over de re-integratie van hun werknemer. Dat scheelt veel tijd en administratieve rompslomp. Bovendien wordt de re-integratie niet verzorgd door de verzekeraar zelf, maar door de onafhankelijke verzuimmanagers van Keerpunt.
  • Een optionele dekking voor het risico in het geval  werknemers minder dan 35% arbeidsongeschikt raken.
  • Gemak en lagere kosten omdat de jaarlijkse gegevens over de praktijk en de werknemers slechts aan één verzekeraar aangeleverd hoeven te worden.
  • Advies en ondersteuning door VvAA bij het afsluiten en onderhoud op de polis, zodat de dekking altijd blijft aansluiten bij de wensen en behoeften van de werkgever.

Kunnen wij u helpen?

1. 1. Ben ik verplicht een verzekering te sluiten voor het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van mijn werknemers?

Ja, dat is op grond van de CAO verplicht. Doet u dat niet, dan kan de werknemer u aansprakelijk stellen voor een aanvulling op zijn WGA-uitkering. Dit kan u duizenden euro’s per jaar kosten.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ik heb al een andere verzekering gesloten, maar weet nu niet zeker of ik dat wel goed gedaan heb.

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Neem hiervoor contact op met onze adviseurs.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Moet ik een WGA-aanvulling betalen aan mijn gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer als hij uit dienst gaat?

Ja, u moet deze WGA-aanvulling betalen tot hij 65 jaar wordt (of zolang als hij een wettelijke WGA-uitkering ontvangt). Als u een WGA-hiaatverzekering sluit, neemt de verzekeraar deze verplichting over.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Wat is de dekking van de WGA-Hiaat Aanvullingszekerheid Plus Huisartsen?

Nationale-Nederlanden heeft samen met VvAA een pakket verzekeringsoplossingen ontwikkeld dat volledig aansluit bij de CAO verplichting.

De WGA-Hiaat Aanvullingszekerheid geeft een inkomensaanvulling als uw werknemer tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt is. Het inkomen van de arbeidsongeschikte werknemer wordt aangevuld tot 70% van het oude loon.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wat is de premie van de WGA-Hiaat Aanvullingszekerheid Plus Huisartsen?

Wat is de premie van de WGA-Hiaat Aanvullingszekerheid Plus Huisartsen?

Er zijn 2 tarieven:
  • Sluit u de verzekering in combinatie met de ziekengeldverzekering, dan bedraagt de premie 0,22% van het verzekerd loon
  • Sluit u de verzekering in combinatie met een WGA-EBD of sluit u de verzekering los, dan bedraagt de premie 0,32% van het verzekerd loon
Deze tarieven gelden als u de verzekering via VvAA sluit. Sluit u de verzekering via een andere adviseur dan komen hier waarschijnlijk nog provisiekosten bij en wordt de premie hoger.

Is dit een antwoord op uw vraag?