Inloggen

Voordelen VvAA uitgestelde lijfrente

 • Aantrekkelijk rendement met een gegarandeerde uitkering
 • U behoudt uw fiscale voordelen
 • U bepaalt zelf wanneer u de aanvulling op uw pensioen wilt
Adviesgesprek aanvragen

VvAA uitgestelde lijfrente

Om uw aanvullende pensioen te laten groeien

Uw lijfrenteverzekering komt binnenkort vrij. U staat voor een belangrijke keuze. Hebt u direct behoefte aan een aanvulling op uw inkomen of wilt u dit moment nog uitstellen zodat uw kapitaal verder kan groeien? Met de Uitgestelde lijfrente van VvAA ontvangt u een aantrekkelijk rendement over uw kapitaal en u behoudt dezelfde fiscale voordelen die van toepassing zijn op uw huidige lijfrenteverzekering.

Adviesgesprek aanvragen ▸

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

Kenmerk  
Minimale duur 1 jaar
Maximale duur 10 jaar
Aantal verzekerden 1 verzekerde

Wanneer keren wij wel, niet of minder uit?

Hieronder vindt u de belangrijkste situaties waarin wij wel, minder of niet uitkeren. Voor een compleet overzicht downloadt u de polisvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

 • Wij keren uit als de verzekerde op de einddatum in leven is.
 • Wij keren ook uit als de verzekerde vóór de einddatum overlijdt, zolang overlijden is meeverzekerd.

Wanneer keren wij niet of minder uit?

 • Wij keren niet uit als de verzekerde overlijdt voor de einddatum, wanneer overlijden niet is meeverzekerd. 
 • Wij keren mogelijk minder uit bij overlijden door terrorisme of kwaadwillige besmetting.
 • Wij keren minder uit in geval van oorlog in Nederland. 

Laat u goed adviseren

VvAA uitgestelde lijfrente is een complex financieel product. U kunt dit product daarom niet zonder advies aankopen. Wij adviseren u graag over uw mogelijkheden en de gevolgen van uw vrijvallende lijfrenteverzekering.

Fiscale spelregels

Een lijfrenteverzekering is onderhevig aan fiscale spelregels. Let u dan ook goed op dat u zich aan deze regels houdt. Uw adviseur bespreekt deze spelregels graag met u.

Bij overlijden

Wilt u een overlijden doorgeven?

Allereerst willen wij u condoleren met uw verlies en u veel sterkte wensen voor de komende tijd. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, kunt u een overlijden op verschillende manieren doorgeven. Wij begrijpen dat u nu wel iets anders aan uw hoofd heeft, maar wacht u daar alstublieft niet te lang mee. Dan kunnen wij direct het nodige voor u regelen. 

Hoe kunt u een overlijden doorgeven?

 • Telefoon: 030 247 48 85. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur. Wij vragen u naar het VvAA relatienummer van de overledene.
 • E-mail: levensverzekeringen@vvaa.nl
 • Post: VvAA Levensverzekeringen N.V., Antwoordnummer  1551, 3500 VP  Utrecht (een postzegel is niet nodig).

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij beoordelen of u recht hebt op een uitkering en doen de administratieve afhandeling van de levensverzekering(en) van de overledene. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van een bericht van overlijden ontvangt u een bevestiging. Binnen 15 dagen na melding van een overlijden ontvangt u een inhoudelijke reactie.

Wat hebben wij nodig?

 • Naam, adres en geboortedatum van de overledene
 • De overlijdensdatum
 • Naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de contactpersoon
 • Een kopie van de akte van overlijden
 • Eventueel: aanvullende informatie, zoals een kopie van de verklaring van erfrecht