Inloggen

Offerte aanvragen

Overlijdensrisicoverzekering

De velden met een * zijn verplicht

Voor- en achternaam
*
*
*
*
*
*
*
Het verzekerde kapitaal wordt jaarlijks verminderd met het ingevulde annuïtaire percentage
(dd-mm-jjjj)
*
*
*
(dd-mm-jjjj)
*
De risicoverzekering met stijgende premie kent altijd een jaarpremie, omdat deze jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld op basis van de verzekerde. De premies worden automatisch geïncasseerd
*
Wanneer u premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekert en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, wordt de premiebetaling voor uw overlijdensrisico overgenomen door uw verzekeringsmaatschappij
*
*