Inloggen

De zorg overnemen

 Door Maarten van Amerongen, schadebehandelaar

 

De case

Een vrouw is gevallen en ongelukkig terechtgekomen op haar schouder. Ze wordt gezien door een waarnemer die haar een pijnstillende injectie geeft en haar vervolgens naar huis stuurt. Drie dagen later komt ze terug bij haar eigen huisarts, die haar na onderzoek doorstuurt voor een röntgenfoto. De vrouw blijkt een fractuur te hebben die conservatief wordt behandeld. Hierop dient zij een claim in en eist een schadevergoeding.

“Als schadebehandelaar ben ik dagelijks bezig met het behandelen van claims. In de case zoals hiervoor omschreven, is bijvoorbeeld geen schade uitgekeerd. Hoe vervelend ook, er is geen schade te bepalen in dit geval. Als de waarnemer de vrouw had doorgestuurd voor een foto, dan had ze eerder haar rust kunnen nemen, maar er is geen sprake van meer schade waar de waarnemer aansprakelijk voor is. En dit is nog een eenvoudige zaak. Vaak hebben we te maken met complexe zaken die jaren duren. Dat zijn dikwijls ook de zaken waar hoge schadevergoedingen bij uitgekeerd worden. Soms duurt het alleen al een paar jaar om de aansprakelijkheid te beoordelen.”

 

Zakelijke en emotionele reacties

“Artsen nemen contact met VvAA op wanneer ze geconfronteerd worden met een claim. In de praktijk merk ik dat de reacties wisselend zijn als ze aansprakelijk worden gesteld. Een zakelijke reactie als: ‘Wat moet ik doen?’. Of juist een emotionele reactie: ‘Wat gebeurt er? Waarom overkomt mij dit?’. Ik zie het als mijn taak om hen goed te informeren over het hele proces en de stappen die genomen worden. Maar ook… hen geruststellen: VvAA neemt het nu over: we nemen de zorg over.”

 

Claimbehandeling

“De eerste stap in het hele proces – na het checken van de dekking – is het informeren van de patiënt of diens belangenbehartiger. Wie is VvAA? En wat gaan we doen? De belangenbehartiger wordt gevraagd om het medisch dossier aan te leveren dan wel VvAA te machtigen het dossier op te vragen. Aan de betrokken arts wordt hetzelfde gevraagd met het verzoek om het dossier te voorzien van een uitgebreide toelichting.”

 

Afwijzing of erkenning

“Zodra alle informatie binnen is, wordt de medisch adviseur van VvAA gevraagd of op basis van het dossier gesteld kan worden of er volgens de professionele standaard in medisch opzicht onzorgvuldig gehandeld is.”

“Wanneer de medisch adviseur aangeeft dat er geen sprake is van onzorgvuldig handelen, dan wordt de aansprakelijkheid afgewezen. VvAA koppelt dit terug aan de belangenbehartiger en de betrokken zorgprofessional.”

“Als duidelijk is dat er aantoonbaar schade geleden is én deze schade het directe gevolg is van onzorgvuldig handelen van de arts, dan wordt de aansprakelijkheid wel erkend. Ik informeer de betrokken huisarts over de bevindingen en vraag of hij instemt met de vervolgstappen. Dit hoeft niet, maar wij willen de arts betrokken houden in het proces.”

 

Bepalen van de schadevergoeding

“Vervolgens stel ik de belangenbehartiger op de hoogte. Is duidelijk wat de geleden schade is, dan zal er direct een voorstel voor een schadevergoeding worden gedaan. In gevallen waar de eindtoestand nog niet bereikt is (als bijvoorbeeld nog een hersteloperatie moet worden uitgevoerd), dan kan de schade, en dus de redelijke vergoeding, nog niet bepaald worden. In gevallen waar (nog) geen eindtoestand bereikt is, of een volledig beeld van de schade ontbreekt, wordt - afhankelijk van de inhoud van de kwestie - dikwijls bij voorschot een uitkering gedaan.”

 

Expertise

“Het kan voorkomen dat de patiënt/belangenbehartiger het niet eens is met het oordeel van de medisch adviseur en het door VvAA ingenomen standpunt. In zo’n geval kan een onafhankelijke deskundige benaderd worden om een mening te geven over het handelen van de arts. Wanneer het een claim van een huisarts is, wordt een hoogleraar huisartsengeneeskunde gevraagd. Het oordeel van de onafhankelijk deskundige wordt doorgaans door beide partijen geaccepteerd. Een expertisetraject kan overigens bijzonder lang duren.”

 

Aandachtspunten

“Mijn advies aan zorgprofessionals is om altijd zorg te dragen voor een zorgvuldige verslaglegging  in het dossier. Degelijke verslaglegging kan namelijk van groot belang zijn, mocht het onverhoopt tot een claim komen. Neem in het dossier niet alleen de geconstateerde bevindingen op, maar ook de zaken die niet zijn waargenomen, maar die wel degelijk onderzocht zijn.”

“Kom direct in actie als u geconfronteerd wordt met een claim. Neem zo snel mogelijk contact op met ons, zodat wij het hele proces uit uw handen kunnen nemen en u uw werk kunt blijven doen.”

“Blijf in gesprek met de patiënt. Door een goede toelichting of een heldere uitleg kunt u soms veel van de klacht of onvrede al wegnemen.”

“Tot slot wil ik meegeven dat er sorry gezegd mag worden. Vaak blijkt dat zorgprofessionals geen excuses durven aan te bieden aan patiënten, omdat men dan bang is dat daarmee aansprakelijkheid wordt erkend. Maar ‘sorry’ zeggen en een situatie voor een patiënt betreuren staat niet gelijk aan civielrechtelijke erkenning van aansprakelijkheid.”