Inloggen

Praktijkvoorbeelden

Voorbeeld 1: verwijderen cyste leidt tot uitvalverschijnselen

Een patiënt komt bij een huisarts met een (vermoedelijke) cyste in de nek. De huisarts geeft aan dat hij dit kan verwijderen, maar tijdens de behandeling komt de cyste onverwacht moeilijk los. Vrijwel direct na de ingreep krijgt de patiënt last van zijn schouder en arm en enige tijd later ontstaat het vermoeden dat er een zenuw is beschadigd. Er is bovendien sprake van serieuze uitvalverschijnselen.

De medisch adviseur is van mening dat het onverstandig is voor een huisarts om in de nekregio een dergelijke ingreep uit te voeren. Al helemaal wanneer het bultje niet blijkt te zijn wat werd vermoed en moeilijk loskomt. Bovendien is verwijtbaar dat het materiaal niet voor analyse is ingestuurd.

Door de uitvalsverschijnselen en het daarmee samenhangende verlies van arbeidsvermogen en de claim van de patiënt op smartengeld loopt de schade op tot meer dan € 500.000,-.

 

Voorbeeld 2: hoge cariës activiteit

In 2004 constateerde een tandarts dat bij zijn patiënt sprake was van een hoge cariës activiteit. Op basis van dit gegeven had de tandarts zich moeten realiseren dat zijn standaardprotocol om eenmaal in de 3 à 4 jaar foto’s te maken onvoldoende was om de gebitssituatie van patiënte op verantwoorde wijze in de gaten te houden.

De klachtencommissie heeft geoordeeld dat de tandarts bij zijn praktijkvoering een terughoudend behandelbeleid voert. Op zich is dit niet onjuist, maar in dit geval is echter geoordeeld dat de tandarts niet tijdig een adequate behandeling heeft ingesteld. Als gevolg van de late behandeling moeten nu kronen worden geplaatst en worden toekomstige kosten voor de kronen, reiskosten, smartengeld, verlies van verdienvermogen en studievertraging geclaimd. Daarnaast is patiënte angstig geworden voor de tandarts waarvoor ze psychologische hulp zoekt.

Geschat schadebedrag € 10.000,-.

 

Voorbeeld 3: dwarslaesie

Een patiënt meldt zich in juni 2007 bij de huisarts vanwege pijn in de heup bij spanningen. Vanwege de pijn wordt de patiënt ook nog enkele malen gezien door waarnemende artsen op de huisartsenpost. Eind augustus 2007 komt de patiënt weer bij de huisarts. Deze voelt een tumor in de buik. De patiënt blijkt een kiemceltumor en een dwarslaesie te hebben.

Erkend is dat de huisarts onvoldoende gericht onderzoek aan de benen heeft verricht, ook al suggereert het medisch journaal dit wel. Het is de vraag of de medische toestand van de patiënt voorkomen had kunnen worden als deze twee maanden eerder verwezen was. Mogelijk had de dwarslaesie voorkomen kunnen worden. Expertise wordt opgezet om het causaal verband te onderzoeken.

Mocht uit de expertise blijken dat de dwarslaesie voorkomen had kunnen worden, dan zal de schade fors zijn: deze kan oplopen naar € 120.000,-.

 

Voorbeeld 4: renovatie veroorzaakt problemen met het kaakgewricht

Een tandarts heeft een renovatie van het gebit uitgevoerd bij een patiënte. De renovatie bestond uit het vervangen van kronen, het extraheren van elementen en het plaatsen van vier implantaten. De patiënte heeft en houdt ook na aanpassing klachten. Er blijken problemen te zijn met het kaakgewricht. Deze worden veroorzaakt door grote wijzigingen in de beet.

De tandarts had in het behandelplan rekening moeten houden dat er mogelijk gewrichtsklachten spelen en had de nieuwe beet eerst moeten testen met een uitneembare voorziening voordat hij een vaste voorziening plaatste. Door de ingrijpende wijziging in de beet zal het een geruime tijd duren voordat herstel optreedt. Pas daarna kan de balans worden opgemaakt in hoeverre het werk van de tandarts geheel of gedeeltelijk moet worden vervangen.

De kosten van het door de verzekerde geleverde werk vallen niet onder de dekking. De tandarts moet deze kosten geheel of gedeeltelijk aan de patiënte terug betalen. De overige kosten, de schade, zoals de extra kosten die het gevolg zijn van de behandeling, de reiskosten, de kosten van de belangenbehartiger en het mogelijke smartengeld komen voor rekening van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, VvAA.
Mogelijk zal nog nadere medische expertise plaatsvinden.

Geschat schadebedrag € 15.000,- à € 20.000,-.

 

Voorbeeld 5: nierschade door bijwerking medicijnen

Een patiënt van 18 jaar heeft huidklachten en gaat naar de dermatoloog. Deze schrijft het middel Neoral voor. Neoral heeft mogelijke nierschade als bijwerking. De patiënt meldt zich niet meer voor herhaalconsulten bij de dermatoloog, waardoor effecten van bijwerkingen niet worden geconstateerd. De patiënt meldt zich wél bij de huisarts, omdat de huidklachten niet weggaan. De huisarts schrijft herhaalrecepten voor. 

Er is geen communicatie tussen de dermatoloog en de huisarts. Door verkeerde medicatie verliest de patiënt uiteindelijk beide nieren. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de patiënt. Zo loopt hij studievertraging op, is zorgafhankelijk en zijn er verwerkingsproblemen. De vader van de patiënt staat zijn nier af. De schade op de langere termijn en gedurende vele jaren zijn onder meer: 

  • Verlies aan verdienvermogen
    De patiënt begint zijn carrière pas later en kan zijn werk niet meer (volledig) doen en mist daardoor inkomen.
  • Verlies aan zelfwerkzaamheid
  • Gederfde inkomsten vader
  • Smartengeld
In totaal komt de claim in bovenstaand voorbeeld op € 260.000,-.