Inloggen

Meer en hogere claims in de zorg

De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit. Dat neemt niet weg dat zorgverleners fouten kunnen maken. Als patiënten/cliënten schade oplopen en een claim indienen, kan dat grote impact op de zorgverlener hebben. Zowel persoonlijk als financieel. Wij staan u bij. En wij zorgen ervoor dat uw beroepsaansprakelijkheidsrisico’s goed verzekerd zijn, nu en in de toekomst. 

VvAA ziet dat er meer en hogere claims worden ingediend tegen zorgverleners. Wij zien hiervoor verschillende oorzaken. 

 • Verschraling sociaal vangnet
  Arbeidsongeschiktheid door medische fouten wordt steeds minder vanuit de overheid gecompenseerd. Daarom maakt inkomensverlies vaker deel uit van de schadevergoeding. Hetzelfde geldt voor voorzieningen die nodig zijn vanwege een medisch incident. Voorheen werden die door de overheid vergoed. Tegenwoordig maken ze vaker deel uit van de schadevergoeding.
 • Hogere schadevergoedingen
  De geëiste en ook toegekende schadevergoedingen per claim zijn de afgelopen jaren gestegen.
 • Hogere juridische kosten
  Steeds vaker worden letselschadeadvocaten ingeschakeld. Hun tarieven zijn gestegen. Deze kosten maken deel uit van de totale schadevergoeding, die daardoor stijgt.
 • Minder verzekerde zorg
  Veel patiënten moeten (een deel van) hun zorgkosten zelf betalen. Als zij niet tevreden zijn met het behandelresultaat of schade oplopen, voelen zij dat in hun eigen portemonnee. Hierdoor claimen ze de schade sneller bij de zorgverlener.
 • Stijgend aantal zzp’ers
  Zzp’ers hebben vaak geen financieel vangnet bij verlies van arbeidsvermogen, in tegenstelling tot werknemers. Als zzp’ers inkomensverlies lijden door een medische fout, dienen zij sneller een claim in.
 • Toenemende patiëntverwachting
  Patiënten verwachten steeds meer van de zorg. Steeds meer patiënten gaan uit van 100% resultaat, ook wanneer dit niet realistisch is. Hierdoor zijn zij sneller ontevreden over het behandelresultaat. Ontevredenheid kan claims in de hand werken.
 • Hoge werkdruk
  De werkdruk in de zorg is hoog. Dit komt onder meer door de administratielast, de toegenomen zorgvraag van patiënten, personeelstekorten en meer zorg moeten leveren voor minder geld. Door de hoge werkdruk staat de kwaliteit van de zorg onder druk. Hierdoor neemt het risico op incidenten toe, en daarmee de kans op een claim.
 • Affectieschade
  Vanaf 1 januari 2019 is het wettelijk mogelijk om een vergoeding te vragen voor affectieschade. Voortaan kunnen ook de naasten van de gedupeerde aanspraak maken op smartengeld. Dit smartengeld betreft hun verdriet over het overlijden of blijvend letsel van hun naaste, als gevolg van de medische fout waarvoor u aansprakelijk bent. De bedragen variëren van € 12.500,- voor een goede vriend tot € 17.500,- voor een partner, kind of ouder. Naar verwachting stijgt het aantal claims hierdoor en neemt de totale schadevergoeding verder toe.

Zorg dat al uw personeel goed verzekerd is

Bent u praktijkhouder en hebt u personeel? Verzeker al uw personeel goed mee. Dan is uw praktijk goed verzekerd bij een eventuele claim. Ga na of al uw personeelsleden correct op uw polis staan via MijnVvAA. Zo voorkomt u onderverzekering. 

Naar MijnVvAA ▸

Samen leren van incidenten

Krijgt u te maken met een claim? We staan u graag bij, maar nog liever zijn we dit voor. We bieden u onder meer het volgende.

Kennis delen
We delen de kennis uit onze database graag met u, om u te ondersteunen tijdens uw opleiding of loopbaan. Hierbij werken we onder andere samen met onderzoeksinstellingen.

Incidenten: melden en ervan leren
Via het VIM Platform meldt u uw (bijna-)incidenten online, gemakkelijk en veilig. U ontvangt ieder kwartaal trends, casuïstiek en advies van onze preventiespecialisten. Zo voldoet u aan de Wkkgz-verplichting en profiteert u optimaal van de collectieve leerervaring van alle aangesloten deelnemers. Benieuwd naar het platform? Start uw proefperiode.

Peer support
Met Peer support helpen we u om ervaringen rond (bijna-)incidenten uit te wisselen en van elkaar te leren. Kijk voor meer informatie bij Peer support in de zorg.

Coaching in patiëntcommunicatie
Goede patiëntcommunicatie kan onvrede wegnemen en claims voorkomen. Wij bieden hiervoor onder meer personal coaching en masterclasses. Kijk voor meer informatie op ons coachingsplatform.