Inloggen

Het juiste antwoord op reële risico's

Door Corien Hofstra, senior productmanager Schade

 

Een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering is onontbeerlijk. Iedere zorgprofessional loopt het risico in zijn of haar werkzame leven geconfronteerd te worden met een claim. Ook stijgt het aantal claims en worden de geclaimde en uitgekeerde bedragen hoger. Het risico neemt dus toe.

“Bij medische schades gaat het om menselijk leed: ziekte, overlijden, verlies van lichamelijke functies, etc. Dat is wat anders dan schade aan een inboedel of een deuk in de bumper van de auto. Het is niet altijd eenvoudig te bepalen of het incident waardoor de ‘schade’ ontstaan is, een fout  is en of  er een causaal verband is tussen het incident en de schade. De operatie kan dan wel geslaagd zijn, maar stel dat de patiënt niet 'beter' is geworden, of erger nog: dat de patiënt is overleden. Dat is natuurlijk moeilijk te bevatten voor nabestaanden. Voor betrokkenen is bovendien moeilijk om te achterhalen wat zich precies heeft afgespeeld in de operatiekamer. Is bijvoorbeeld uit een medisch dossier op te maken of er een fout is gemaakt ja of nee? Terwijl er al voldoende emoties zijn bij alle partijen, moet dit soort vragen worden beantwoord. Soms moet men daarvoor ver terug in het verleden, omdat een medische klacht zich vaak pas later openbaart. Dat is niet eenvoudig, moet zeer zorgvuldig gebeuren, kost veel tijd en is dus kostbaar.”

 

Complexe materie

“Medische beroepsaansprakelijkheid is dus bijzonder complex en een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering is daarom van groot belang. Bij VvAA kennen wij de risico’s van alle (para)medische beroepsgroepen. Wij richten ons alleen op zorgprofessionals en niet op andere beroepsgroepen. Dat maakt onze focus en onze dienstverlening duidelijk. Onze ervaring is dat je de juiste mensen met de juiste expertise moet hebben die continu bezig zijn met het afwikkelen van claims in de gezondheidszorg. Ik ben er best trots op te kunnen zeggen dat geen enkele andere partij in Nederland zoveel expertise in huis heeft ten aanzien van het verzekeren van medische aansprakelijkheid.”

 

Voor en door leden

“Elke zorgprofessional, hoe deskundig ook, kan een medische fout maken. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VvAA is afgestemd op het werken in de (para)medische sector en de voorwaarden hebben een zeer ruime dekking. En bijzonder is dat VvAA op de beroepsgroep toegesneden voorwaarden kent. De voorwaarden van de verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen zijn in afstemming met verschillende beroepsorganisaties ontwikkeld. We kennen aparte voorwaarden voor medici, paramedici, tandartsen, dierenartsen en voor huisartsen. Ook voor klinieken en zorginstellingen. Dienstverlening voor u en door u gemaakt dus.”