Inloggen

Een patiënt stelt mij aansprakelijk. Wat moet ik doen?

Een claim kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Als een patiënt u confronteert met een claim, neem dan direct contact op met VvAA. U krijgt van ons een heldere uitleg wat u te wachten staat en wij informeren u over het hele proces en de stappen die wij zullen ondernemen. Belangrijk om te weten: wij nemen het hele proces uit handen, waardoor u zich kunt concentreren op uw werk. 

Hoe ziet het proces eruit?

Allereerst neemt VvAA contact op met de patiënt of de belangenbehartiger van de patiënt. Wij leggen uit wat wij gaan doen en vragen het medisch dossier aan te leveren. Van u verwachten wij ook het medische dossier, voorzien van een uitgebreide toelichting.


Zodra alle informatie binnen is, wordt de medisch adviseur van VvAA gevraagd of er volgens de professionele standaard in medisch opzicht onzorgvuldig gehandeld is. Vervolgens wordt aansprakelijkheid afgewezen of erkend.


Afwijzing

Wanneer er geen sprake is van onzorgvuldig handelen, dan wordt de aansprakelijkheid afgewezen.


Erkenning

Als duidelijk is dat de arts verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld, er aantoonbaar schade geleden is én deze schade het direct gevolg is van onzorgvuldig handelen, dan wordt de aansprakelijkheid wel erkend; U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Als de aansprakelijkheid wordt erkend, dan heeft de patiënt recht op een vergoeding voor de geleden schade. Is duidelijk wat de geleden schade is, dan doen wij direct een voorstel voor een schadevergoeding. In gevallen waar de eindtoestand nog niet is bereikt (als er bijvoorbeeld nog een hersteloperatie moet worden uitgevoerd), dan kan de schade – en dus de vergoeding – nog niet worden bepaald. In deze gevallen geven wij – afhankelijk van de inhoud van de kwestie – dikwijls een voorschot op de uitkering.


Wat gebeurt er als de patiënt of de belangenbehartiger het niet eens zijn met het oordeel?

Wanneer een patiënt of de belangenbehartiger het niet eens is met het oordeel van de medisch adviseur en het door VvAA ingenomen standpunt, dan wordt een onafhankelijk deskundige benaderd om een mening te geven over het handelen. Het oordeel van een onafhankelijk deskundige wordt doorgaans door beide partijen geaccepteerd.


Wie bepaalt welke onafhankelijk deskundige gevraagd wordt?

De onafhankelijk deskundige is een gerenommeerd arts of een hoogleraar in een specifiek vakgebied.  In het geval van een claim waar bijvoorbeeld een huisarts bij betrokken is, wordt doorgaans een hoogleraar huisartsengeneeskunde gevraagd.


Mag ik nog contact hebben met mijn patiënt?

Het is goed om in gesprek te blijven met de patiënt. Door een goede toelichting of een heldere uitleg kunt u al veel van de klacht of de onvrede wegnemen.


Mag ik mijn excuses aanbieden aan de patiënt?

Sorry zeggen tegen uw patiënt en aangeven dat u de situatie betreurt, staat niet gelijk aan civielrechtelijke erkenning van aansprakelijkheid. U mag zich echter niet uitlaten over eventuele aansprakelijkheid.


Wat kan ik doen om goed voorbereid te zijn mocht het onverhoopt tot een claim komen?

Zorg voor zorgvuldige verslaglegging in het dossier. Degelijke verslaglegging kan namelijk van groot belang zijn, mocht het tot een claim komen. Neem in het dossier niet alleen de geconstateerde bevindingen op, maar ook de zaken die u niet hebt waargenomen, maar die u wel degelijk heeft onderzocht.

Medisch aansprakelijk gesteld?

Bent u aansprakelijk gesteld voor een medische fout? Neem dan via 030 247 49 67 contact op met onze afdeling Letselschade. Zij helpen u snel en deskundig.

Meer informatie