Claim ligt steeds vaker bij zorgverlener

Een medische fout heeft vaak grote impact. Op de patiënt, op de uitoefening van uw (para)medische vak, soms op de organisatie en vaak ook op uw privésituatie. Wat doet u als u betrokken bent bij een klacht of claim?


Claims en klachten in de gezondheidszorg

De persoonlijke impact van een claim of klacht

Om een klacht of claim te voorkomen is het van belang om de risico's van uw vak goed te beheersen. Daarbij helpen we u graag met preventie, cases, cijfers, artikelen, advies en ondersteuning én met deze video van een huisarts die vertelt wat een claim met hem persoonlijk heeft gedaan.


Preventie en cases

Hoe kunt u een klacht voorkomen en wat moet u doen als het u toch overkomt? U ziet het in de (nagespeelde) casus van een huisarts. Deze klacht leidde tot een claim bij het Tuchtcollege. Lees verder de praktijkvoorbeelden en/of download de preventietietips.

Duur: 19:22 minuten

Preventie is beter dan genezen

Bekijk/download de handige tips en/of lees één van de praktijkvoorbeelden:

  • Het vertrouwen herstellen
  • Een patiënt stelt mij aansprakelijk. Wat moet ik doen?
  • De zorg overnemen

Cijfers en ontwikkelingen

Patiënt legt steeds vaker claim neer bij zorgverlener

De vraag naar zorg groeit. De bewuste en mondige consument vraagt steeds meer (preventieve) zorg en stelt hoge kwaliteitseisen. Logischerwijze neemt de kans op medische fouten daardoor toe. Dat zien we vervolgens terug in de schadelast bij onze (medische) beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Advies en ondersteuning

Zorgverleners helpen om medische incidenten tot een minimum te beperken is een belangrijk doel van VvAA. Dat doen we onder andere door u te helpen met advies, producten en ondersteuning op allerlei vlakken in uw praktijk.

Artikelen over claims en klachten

scroll verder