Inloggen

Voordelen MediFire

 • één adres voor alle specifieke verzekeringsgerichte vragen
 • zeer goede telefonische bereikbaarheid van deskundige medewerkers
 • snel antwoord op uw vragen
 • persoonlijke benadering staat centraal
 • altijd een eigen accountmanager tot uw beschikking

MediFire

De verzekeraar van ziekenhuizen

MediFire levert een Uitgebreide Gevarenverzekering op maat voor instellingen in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en apotheken.

Over MediFire

MediFire is in 1999 door ziekenhuizen en VvAA opgericht als de verzekeraar van het zogeheten uitgebreide gevarenrisico (brandrisico). Tot 2012 verzekerden ziekenhuizen elkaar onderling. Vanaf 2012 heeft VvAA Schadeverzekeringen N.V. dit risicodragerschap overgenomen. Met ingang van oktober 2014 is ACE European Group Limited de risicodrager.

 

30% van de Nederlandse ziekenhuizen verzekerd

Vanaf de start in 1999 is VvAA de enige aanbieder van MediFire. Tegenwoordig is ongeveer 30% van de Nederlandse ziekenhuizen bij MediFire verzekerd. In het verlengde daarvan is VvAA Zorginstellingen & Organisaties (ZO&I) voor veel ziekenhuizen de adviseur van het totale verzekeringspakket en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de beheersing van de zakelijke risico's van de Nederlandse ziekenhuizen.

 

Onderscheidend aanbod en lage premie

MediFire verzekert instellingen in de gezondheidszorg tegen calamiteiten die tot verlies aan opbrengsten en/of schade aan opstal en inventaris leiden en doet dit aanbod tegen een zeer concurrerende premie. De bedrijfsschadeverzekering sluit naadloos aan op de marktwerking en prestatiebekostiging in de zorg. De extra exploitatiekosten die noodzakelijk zijn om na een calamiteit weer zo snel mogelijk de volledige zorg te kunnen bieden zijn daarbij volledig gedekt tot maximaal de vastgestelde verzekerde som. Daarnaast zijn bijvoorbeeld goederen tijdens transport, geldwaarden en exposities standaard meeverzekerd.

 

Riskmanagement

MediFire was de eerste brandverzekeraar in Nederland die zorginstellingen actief heeft ondersteund de risico’s te managen die de patiëntveiligheid en bedrijfscontinuïteit van de zorginstelling kunnen bedreigen. Reeds vanaf 1999 voert MediFire Riskmanagementonderzoeken uit, specifiek gericht op de gebouw- en installatiegebonden risico’s van de zorginstellingen. Met de komst van de prestatiebekostiging is het managen van continuïteitsrisico’s eens te meer belangrijker geworden. Met Riskmanagementonderzoeken levert MediFire een bijdrage aan het (aantoonbare) integrale riskmanagement van de aangesloten zorginstelling.  

 

ACE European Group Limited

Per 1 oktober 2014 is ACE de nieuwe risicodrager van het label MediFire. ACE is een zeer solide verzekeraar (“double A” rating) met veel expertise in het verzekeren van instellingen in de gezondheidszorg en een uitstekend riskmanagementprogramma op gebouw- en installatie-gebonden risico’s.

 

Service in samenwerking met VvAA:

 • een adres voor alle specifieke verzekeringsgerichte vragen
 • zeer goede telefonische bereikbaarheid van deskundige medewerkers
 • snel antwoord op uw vragen
 • persoonlijke benadering staat centraal
 • altijd een eigen accountmanager tot uw beschikking

 

Screenen verzekeringspakket? Vraag om advies

De accountmanagers van MediFire/VvAA adviseren u graag over MediFire en gerelateerde verzekeringen. Zij kunnen uw verzekeringen checken en zorgen ervoor dat uw pakket geen overlappingen of hiaten heeft. 


 • MediFire logo VvAA