Inloggen

Verzeker u óók tegen klachten

Het belang van een beroepsrechtsbijstandverzekering

Kent u het verschil tussen een claim en een klacht? Veel zelfstandig zorgverleners zijn zich niet goed bewust van het verschil en sluiten daarom alleen een beroepsaansprakelijkheids­­verzekering af. Hierdoor zijn ze wel verzekerd tegen claims, maar niet tegen (tucht)klachten.

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u bij claims
U verzekert zich tegen claims met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij een claim vraagt de patiënt een schadevergoeding. De schadebehandelaren van VvAA beoordelen deze claim en voeren verweer voor u. Als er inderdaad sprake is van een fout waardoor de schade van de patiënt is veroorzaakt, dan keren wij de schade uit. U wordt dan niet persoonlijk geraakt in uw vermogen, de verzekering betaalt de schade uit.

Beroepsrechtsbijstandverzekering beschermt u bij klachten
U verzekert zich tegen (tucht)klachten met een beroepsrechtsbijstandverzekering. Als er een (tucht)klacht tegen u wordt ingediend, dan staat een jurist van VvAA u bij. Ook wanneer u het vermoeden hebt dat een patiënt ontevreden is en wellicht een klacht gaat indienen (en u advies en hulp wilt), staan wij u bij. Dit wordt gedekt vanuit uw beroepsrechtsbijstand­verzekering. Hebt u geen beroepsrechtsbijstandverzekering, dan moet u op eigen kosten zelf juridische hulp inschakelen.

Wat is het verschil tussen een claim en een klacht?

  • Een claim gaat over een schadevergoeding die een patiënt van u vraagt na een medische fout.
  • Een klacht betreft ontevredenheid of boosheid van de patiënt over uw handelen en kan leiden tot een berisping of, erger nog, een schorsing.
  • Een patiënt kan ook een claim én een klacht indienen. De patiënt of nabestaande vraagt dan niet alleen om een schadevergoeding, maar klaagt ook uw handelen aan.

Hebt u nog geen beroepsrechtsbijstandverzekering?
Vraag direct een offerte aan ›