Inloggen

Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand

Weet u het verschil tussen een claim en een klacht? Hoewel klachten en claims vaak hand in hand gaan, zijn het toch echt twee verschillende dingen. Veel zelfstandig zorgverleners weten dit niet en zijn daardoor onbewust niet goed verzekerd. Om wél goed verzekerd uw beroep uit te kunnen oefenen is het van belang om zowel uw aansprakelijkheid, als uw rechtsbijstand goed geregeld te hebben.
Beroepsaansprakelijkheid
Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen claims waarbij de patiënt om een schadevergoeding vraagt. Wanneer u deze verzekering afsluit behandelen onze schadebehandelaren een eventuele claim en voeren ook het verweer voor u. Als er inderdaad sprake is van een fout waardoor de schade van de patiënt is veroorzaakt, dan keren wij de schade uit.
Beroepsrechtsbijstand
Met een beroepsrechtsbijstandverzekering verzekert u zich tegen (tucht)klachten. Als er een (tucht)klacht tegen u wordt ingediend, dan staat een jurist van VvAA u bij. Ook wanneer u het vermoeden hebt dat een patiënt ontevreden is en wellicht een klacht gaat indienen (en u advies en hulp wilt), staan wij u bij. Wanneer u een beroepsrechtsbijstand­verzekering heeft valt dit alles onder uw dekking.