Inloggen

Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand

Weet u het verschil tussen een claim en een klacht? Hoewel klachten en claims vaak hand in hand gaan, zijn het toch echt twee verschillende dingen. Veel zelfstandig zorgverleners weten dit niet en zijn daardoor onbewust niet goed verzekerd. Om wél goed verzekerd uw beroep uit te kunnen oefenen is het van belang om zowel uw aansprakelijkheid, als uw rechtsbijstand goed geregeld te hebben.
Beroepsaansprakelijkheid
Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen claims waarbij uw patiënt om een schadevergoeding vraagt. Wanneer u een aansprakelijkheidsverzekering heeft voor uw beroep behandelen onze schadebehandelaren een eventuele claim en voeren ook het verweer voor u. Als er inderdaad sprake is van een fout waarvoor u aansprakelijk bent en waardoor de schade van de patiënt is ontstaan, dan betalen wij deze schade.
Beroepsrechtsbijstand
Met een beroepsrechtsbijstandverzekering verzekert u zich van juridische bijstand bij klachten en tuchtzaken, waaronder Wkkgz-klachten. Als er een (tucht)klacht tegen u wordt ingediend, dan staat een gespecialiseerde jurist van VvAA u bij. Ook wanneer u het vermoeden heeft dat een patiënt ontevreden is en wellicht een klacht gaat indienen en u daarover graag advies wilt en onze hulp nodig hebt, staan wij u bij.