Patiënt legt steeds vaker claim bij tandarts neer

Claims zijn niet alleen voorbehouden aan medisch specialisten of huisartsen, het kan ook tandartsen overkomen. Als tandartsen fouten maken, heeft dat vaak verstrekkende gevolgen. Door een gemiste diagnose of behandeling kunnen patiënten veel schade oplopen. We staan er gelukkig niet dagelijks bij stil, maar claims bij tandarts komen vaker voor dan je denkt. 

Oorzaken stijging schadelast

De schadelast van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen neemt toe. Redenen daarvoor zijn:

1. Hoger risico op claims

  • Ontstaan van een claimcultuur. Door de versobering van het sociaal vangnet zijn patiënten vaker genoodzaakt een financiële claim in te dienen. 
  • Meer media-aandacht voor medische aansprakelijkheid
  • Eigen risico wordt verhaald op zorgverlener bijvoorbeeld wanneer bij een patiënt een kroon loslaat en er een nieuwe kroon geplaatst moet worden of een wortelkanaalbehandeling die opnieuw moet. De patiënt laat dit uitvoeren door een nieuwe tandarts en stelt de vorige tandarts aansprakelijk.


2. Schadevergoedingen worden hoger

  • Hogere zorgkosten en inflatie. Dit jaar bedraagt de inflatie 1,3% en ook voor volgend jaar staat in de Miljoenennota 1,3% ingetekend. Het Centraal Planbureau raamt de stijging van de zorgkosten, gecorrigeerd voor inflatie, dit jaar op 2,2% en in 2018 op 2,9%.
  • Stijging buitengerechtelijke kosten van juristen en advocaten. Er wordt vaker een belangenbehartiger ingeschakeld tegen hogere kosten (advocaatkosten van € 300,- per uur).

Krijgt u te maken met een klacht of claim?

We staan u graag bij, maar liever zijn we dit voor. Zo kunt u gemakkelijk en veilig online uw (bijna) incidenten melden via het VIM Platform.

Start uw proefperiode