Inloggen

Huisarts krijgt vaker te maken met claims

17 miljoen Nederlanders gaan gemiddeld 4,4 keer per jaar naar de huisarts. Daar kunnen ze rekenen op zorg van zeer hoog niveau. Toch kan er altijd iets misgaan. Ook al is de kans op een claim klein, huisartsen worden wel geconfronteerd met meer en hogere claims. VvAA ziet hiervoor verschillende oorzaken.

 • Steeds meer taken voor de huisarts
  De huisarts krijgt het steeds drukker. Vanuit de tweede lijn worden meer zorgtaken, zoals nazorg na een operatie, neergelegd bij de huisarts. Daarnaast verleent de huisarts als gevolg van de vergrijzing meer en complexere zorg. Als regisseur van de jeugdzorg en GGZ zorgen de wachtlijsten bovendien voor meer werk op zijn of haar bord. Meer taken en meer contactmomenten met patiënten zorgen logischerwijs voor een grotere kans op medische fouten. 
 • Het sociale vangnet verschraalt
  Vergoedingen vanuit de overheid zijn in de afgelopen jaren beperkt. Waar als gevolg van een medisch incident bijvoorbeeld een traplift nodig is, werd dit voorheen door de overheid vergoed. Nu maakt dit vaker deel uit van de schadevergoeding.
 • Een stijgend aantal zzp’ers
  Voor het toenemende aantal zzp’ers ligt het indienen van een claim eerder voor de hand. Omdat zij minder goed verzekerd zijn en omdat er voor hen vaak geen financieel vangnet is zoals voor werknemers, leidt (tijdelijke) uitval vaak tot direct inkomensverlies.
 • Hogere vergoeding belangenbehartigers 
  Over de afgelopen jaren ziet VvAA tevens een stijging in de tarieven die belangenbehartigers rekenen voor hun diensten. Deze vergoeding maakt deel uit van de totale schadevergoeding met als gevolg dat die ook stijgt. 
 • Affectieschade
  Vanaf 1 januari 2019 is het wettelijk mogelijk om een vergoeding te vragen voor affectieschade. Voortaan kunnen ook de naasten van de gedupeerde aanspraak maken op smartengeld. De bedragen variëren van € 12.500,- voor een goede vriend tot € 17.500,- voor een partner, kind of ouder. Naar verwachting stijgt het aantal claims hierdoor en neemt de totale schadevergoeding verder toe.

Zorg dat al uw personeel goed verzekerd is

VvAA biedt nu en in de toekomst een solide basis voor het verzekeren van uw beroepsrisico’s. Wel is het belangrijk dat uw gegevens goed bij ons staan geregistreerd. Bent u praktijkhouder en hebt u personeel? Verzeker al uw personeel goed mee. Dan is uw praktijk goed verzekerd bij een eventuele claim. Ga na of al uw personeelsleden correct op uw polis staan via MijnVvAA. Zo voorkomt u onderverzekering.

Naar MijnVvAA ▸

Huisartsenpost relatief vaak geconfronteerd met claims

Een relatief groot deel van de huisartsenclaims ontstaat op de huisartsenpost (HAP). Dat heeft deels te maken met het feit dat het werk op de posten risicogevoeliger is: de huisartsenpost is steeds vaker het eerste loket vóór de spoed eisende hulp, er wordt gewerkt in de avonden, nachten en weekenden en de dienstdoende huisarts moet in zeer korte tijd een inschatting maken van de situatie van de voor hem of haar onbekende patiënt. Daarnaast hebben de zorgvragen de afgelopen jaren een urgenter karakter gekregen. 

Met de invoering van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is het voor patiënten eveneens makkelijker geworden om een claim in te dienen bij de HAP: ook al is de dienstdoende huisarts veroorzaker van de claim, de patiënt kan zich evengoed richten tot de HAP.

De impact van een claim

Als een patiënt een claim indient, heeft dat vaak grote impact op de zorgverlener. Zowel persoonlijk als financieel. Bekijk hieronder het verhaal, vastgelegd door RTL Nieuws, van huisarts Katerijne Slot die werd geconfronteerd met een claim.

Samen werken aan het voorkomen van incidenten

Specifieke ondersteuning voor huisartsen

Als poortwachter van de gezondheidszorg, is het stellen van diagnoses een kerntaak voor de huisarts. Het merendeel van de claims die worden ingediend tegen huisartsen, heeft dan ook betrekking op het diagnoseproces: anamnese en klinisch onderzoek (bijvoorbeeld naar bloedwaarden), vervolgbeleid en het inzetten van onderzoek. Een greep uit onze activiteiten waar u als huisarts gebruik van kunt maken:

Kennis delen

Wij inventariseren en analyseren medische incidenten op basis van onze database. De inzichten en adviezen die daar uit voortkomen delen we graag met u, om u te ondersteunen tijdens uw opleiding of loopbaan. Hierbij werken we onder andere samen met onderzoeksinstellingen. 

Incidenten: melden en ervan leren

Via het VIM Platform meldt u uw (bijna-)incidenten online, gemakkelijk en veilig. U ontvangt ieder kwartaal trends, casuïstiek en advies van onze preventiespecialisten. Zo voldoet u aan de Wkkgz-verplichting en profiteert u optimaal van de collectieve leerervaring van alle aangesloten deelnemers. Benieuwd naar het platform? Start uw proefperiode.

Peer support

Met Peer support helpen we u om ervaringen rond (bijna-)incidenten uit te wisselen en van elkaar te leren. Kijk voor meer informatie bij Peer support in de zorg.

Coaching in patiëntcommunicatie

Goede patiëntcommunicatie kan onvrede wegnemen en claims voorkomen. Wij bieden hiervoor onder meer personal coaching en masterclasses. Kijk voor meer informatie op ons coachingsplatform.