Inloggen

Hoe behandelen wij uw autoschade?

WA + Volledig Casco (All Risk)

Hulpverlening

Als het nodig is schakelen wij direct een berger of andere hulpverlener in.

Bevestiging van uw melding

Binnen 10 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van uw schademelding en geven wij aan of er dekking is. Bij een telefonische schademelding nemen wij de schadebehandeling direct met u door. Wij geven dan ook aan of wij u wel of geen schriftelijke bevestiging van uw melding sturen.

Onafhankelijke schade-expert

Voor het vaststellen van de schade schakelen we vaak een onafhankelijke schade-expert in. Deze expert werkt voor expertisebureau DEKRA.

Contra-expertise

Bent u het niet eens met de door de expert vastgestelde hoogte van de schade? Dan kunt u een andere deskundige inschakelen (contra-expertise). De kosten voor het inschakelen van een contra-expert worden vergoed tot 125% van de kosten van inschakeling van een eigen eerste expert. Zijn de kosten hoger, dan worden de meerkosten getoetst op hun redelijkheid.

Meer informatie over vaststelling schade en contra-expertise (PDF) ›

Hoe betalen wij uw schade?

Nadat wij het rapport van de schade-expert hebben ontvangen, maken wij het schadebedrag aan u of aan de schadehersteller over. Het inschakelen van een met ons samenwerkende schadehersteller levert u verschillende voordelen op.

Bent u aansprakelijk?

Dan wachten wij de claim van de tegenpartij af.

Is de tegenpartij aansprakelijk?

Dan proberen wij de schade voor u op de tegenpartij te verhalen.

Komt uw schadeclaim in aanmerking voor vergoeding door het Waarborgfonds?

Dan dienen wij de claim bij het Waarborgfonds in.

Afwijzing

Wijzen wij uw claim (gedeeltelijk) af? Dan leggen wij u altijd uit waarom.