Inloggen

Hoe behandelen wij uw autoschade?

WA + Beperkt Casco

Schade aan uw eigen auto


Hulpverlening

Als het nodig is schakelen wij direct een berger of andere hulpverlener in.

Bevestiging van uw melding

Binnen 10 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van uw schademelding en geven wij aan of er dekking is. Bij een telefonische schademelding nemen wij de schadebehandeling direct met u door. Wij geven dan ook aan of wij u wel of geen schriftelijke bevestiging van uw melding sturen.

Onafhankelijke schade-expert

Voor het vaststellen van de schade schakelen we vaak een onafhankelijke schade-expert in. Deze expert werkt voor expertisebureau DEKRA.

Contra-expertise

Bent u het niet eens met de door de expert vastgestelde hoogte van de schade? Dan kunt u een andere deskundige inschakelen (contra-expertise). De kosten voor het inschakelen van een contra-expert worden vergoed tot 125% van de kosten van inschakeling van een eigen eerste expert. Zijn de kosten hoger, dan worden de meerkosten getoetst op hun redelijkheid.

Meer informatie over vaststelling schade en contra-expertise (PDF) ›

Hoe betalen wij uw schade?

Nadat wij het rapport van de schade-expert hebben ontvangen, maken wij het schadebedrag aan u of aan de schadehersteller over. Het inschakelen van een met ons samenwerkende schadehersteller levert u verschillende voordelen op.

Bent u aansprakelijk?

Dan wachten wij de claim van de tegenpartij af.

Is de tegenpartij aansprakelijk?

Wij leggen u graag telefonisch uit hoe u uw schade op de tegenpartij kunt verhalen. Dat is afhankelijk van uw situatie.

Komt uw schadeclaim in aanmerking voor vergoeding door het Waarborgfonds?

Dan dienen wij de claim bij het Waarborgfonds in.

Afwijzing

Wijzen wij uw claim (gedeeltelijk) af? Dan leggen wij u altijd uit waarom.

Schade aan auto tegenpartij


Hulpverlening

Als het nodig is schakelen wij direct
 een berger of andere hulpverlener in.

Bevestiging van uw melding

Binnen 10 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van uw schademelding en geven wij aan of er dekking is. Bij een telefonische schademelding nemen wij de schadebehandeling direct met u door. Wij geven dan ook aan of wij u wel of niet een schriftelijke bevestiging van uw melding sturen.

Bent u aansprakelijk?

  • En is de tegenpartij WA + Volledig Casco (All-risk) verzekerd? Dan wachten wij de claim van de tegenpartij af.
  • En is de tegenpartij WA of WA + Beperkt Casco verzekerd? Dan nemen wij contact op met de tegenpartij.

Is de tegenpartij aansprakelijk?

Neemt u dan contact op met ons. Dan adviseren wij u.

Vergoeding door het Waarborgfonds?

Mogelijk komt uw schade in aanmerking voor vergoeding door het Waarborgfonds. Of dat het geval is en hoe u een claim indient, leest u op de website van het Waarborgfonds.