Inloggen

Hoe behandelen wij uw autoschade?

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)

Hulpverlening

Als het nodig is schakelen wij direct een berger of andere hulpverlener in.

Bevestiging van uw melding

Binnen 10 werkdagen bevestigen wij de ontvangst van uw schademelding en geven wij aan of er dekking is. Bij een telefonische schademelding nemen wij de schadebehandeling direct met u door. Wij geven dan ook aan of wij u wel of niet een schriftelijke bevestiging van uw melding sturen.

Bent u aansprakelijk?

  • En is de tegenpartij WA + Volledig Casco (All-risk) verzekerd? Dan wachten wij de claim van de tegenpartij af.
  • En is de tegenpartij WA of WA + Beperkt Casco verzekerd? Dan nemen wij contact op met de tegenpartij.

Is de tegenpartij aansprakelijk?

Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verhalen van de schade, tenzij u een rechtsbijstandverzekering hebt die dat voor u uit handen neemt.

Vergoeding door het Waarborgfonds?

Mogelijk komt uw schade in aanmerking voor vergoeding door het Waarborgfonds. Of dat het geval is en hoe u een claim indient, leest u op de website van het Waarborgfonds.