KNMT Advies op Maat

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en ledenorganisatie en dienstverlener voor zorgprofessionals VvAA bundelen kennis en krachten waardoor zij leden gerichter kunnen adviseren en ondersteunen.

Een van de resultaten van de samenwerking is dat de KNMT de adviesdiensten onder de naam 'NMT Advies op Maat' heeft overgedragen aan VvAA. VvAA heeft een apart adviesteam geformeerd dat tandartsen en hun organisaties helpt met advisering over uiteenlopende zaken als praktijk starten, voeren, en beëindigen of overdragen van samenwerking, administratieve organisatie en werkgeverszaken.

U bent net afgestudeerd...


 • Wat moet ik regelen voordat ik aan de slag kan?
 • Wat is financieel aantrekkelijk in mijn geval?
 • Wat betekent zelfstandigheid voor mijn inkomen?

U wilt een eigen praktijk starten...

 • Hoe vind of begin ik een praktijk die bij mij past?
 • Hoe onderhandel ik over een goede prijs, wat te doen met goodwill?
 • Welke risico's loop ik en hoe ga ik daar mee om?

U bent werkgever...

 • Hoe stel ik een goede arbeidsovereenkomst op?
 • Wat is het gevaar van ziekteverzuim en hoe beperk ik dat?
 • Hoe voer ik succesvol mijn P&O-taken uit?

U wilt uw praktijk ontwikkelen...

 • Zal ik mijn investeringsvoornemen nu eens uitvoeren?
 • Ik wil een mondhygiënist in dienst nemen, is dat in mijn geval financieel aantrekkelijk?
 • Hoe borg ik de kwaliteit en processen in mijn praktijk?

U wilt een samenwerking aangaan...

 • Welke samenwerkingsvormen bestaan er eigenlijk? En welke vorm past het best bij mij?
 • Waar moeten we afspraken over maken? Hoe leggen we die vast?
 • We werken al samen, moeten we ons contract aanpassen voor nieuwe wetgeving?

U denkt aan stoppen...

 • Welke collega is geïnteresseerd in mijn praktijk?
 • Hoe presenteer ik mijn praktijk?
 • Wat betekent het financieel als ik de praktijk verkoop?
 • Hoe leg ik de verkoop vast?

Trajecten uit de dagelijkse praktijk waar onze adviseurs veel ervaring mee hebben. Zij kunnen deze vraagstukken samen met u succesvol beantwoorden en oplossen.

KNMT mondzorg VvAA

Contact

Wilt u meer weten over Advies op Maat? De medewerkers van VvAA staan u graag te woord.